D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 04-431.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sueabraed essexi király 704. junius 13-án kelt oklevele
B e s o r o l á s i   c í m : Sueabraed essexi király 704. junius 13-án kelt oklevele
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-04-23
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 1999-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
A   t í p u s   n e v e : kézirat
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes világtörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes világtörténet CD-ROM
S z e r z ő : Marczali Henrik
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 1998
E r e d e t i   I S B N : 963 85923 0 3
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kézirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : okirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : középkor
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 704. június 13.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 704. június 13.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sueabraed essexi király 704. junius 13-án kelt oklevele.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sueabraed essexi király 704. jun. 13-án kelt oklevelének transscriptiója: + In nomine domini nostri Ihesu Christi saluatoris. Quamuis solud sermo sufficeret ad testimonium, attamen pro cautella futurorum temporum, ne quis forte posterum fraudulentam ignorantiae piaculum perperam incurrat, idcirco scedulis saltim uilibus pro ampliore firmitatis supplimento necessarium reor adnectere, quapropter ego Sueabraed rex Eastsaxonorum et ego Peaogthath sum licentia Aedelredi regis comis aliquantulum agri partem pro remedio animarum nostratum Uualdhario episcopo in dominio donare decreuimus id est XXX. cassatorum in loco, qui dicitur Tuicanhom in provincia, quae nuncupatur Middelseaxan. Haec autem terra his locorum limitibus designatur: ab oriente et austro flumine Tamisae terminata, a septemtrione plaga torrente, cuius uocabulum est Fiscoburna. Possessionem autem huius terrae taliter, ut supra diximus, cum campis sationalibus pascualibus pratis palludibus piscuariis fluminibus clusuris omnibus quae ad eam pertinentibus in dominio supra dicti episcopi possidendum perpetuale iure tradidimus et liberam habeat potestatem agendi, quodcumque uoluerit. Porro ut firmior huius donationis largitio iugiter seruaretur, etiam testes adiunximus, quorum nomina subter tenentur inserta. Si quis uero successorum nostrorum hanc donationis nostrae munificentiam augere et amplificare maluerit, auget dominus partem eius in libro uitae. Si quis e diuerso, quod absit, tyrannica potestate fretus infringere temptauerit, sciat se ante tribunal Christi tremibundum rationem redditurum maneatque nilhominus in sua firmitate haec kartala scripta Anno ab incarnatione domini nostri DCC.IIII., indic. II., tertia decima die mensis iunii, quod est idus iunii. + Ego Coenredus rex Merciorum hanc terram Waldhario episcopo pro remedio anime meae in dominio donare decreui in loco, qui dicitur Tuiccanham, et libenti animo propria manu crucem infixi. + ego Headda episcopus consensi et subscripsi. + ego Cotta abbas con. et sub. + ego Suebraedus rex Eastsaxonum propria manu. + ego Ciolred Merc. hanc donationem quam ante donauit propinqus meus Coenraedus rex, et ego confirmaui in loco Arcen cale et signum sancte crucis expressi. + ego Peohthat. sig. ma. inposu + ego Friodoret sig. m. + Eadred sig. + Aelric sig. m. + Sceftwine sig. + Coenheard sig. m. + Cymni sig. + Lulla sig. m. + Wulfhat sig. + Cudraed sig. m. + Pagara sig. + Cynric sig. m. + Tuduna sig. + Uilloc sig. m. + Eadberht sig.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ez oklevél erejével Sueabraed, a keleti szászok királya lelkének üdvösségeért Waldharius püspöknek Middlessex tartomány Tuicanhom (Twickenham) nevű helységében 30 házhelyet magába foglaló földtért adományoz. A birtokot keletről és délről a Themse folyó határolja, északon meg a Fiscesburn patak. A király egyszersmind felhatalmazza a püspököt, hogy e birtokkal egészen szabadon rendelkezhetik, a mint neki tetszik. Az adományt Mercia királyai, Coenred és Ceolred is megerősítik. Az oklevél végén, a hitelesség bizonyitékáúl, a kortanúk neve van felsorolva.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy képes világtörténet : Az angolszászok országa.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 812x1000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer