D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 9823419_24f709349bf7.jpg
C Í M 
F ő c í m : Troli 2
B e s o r o l á s i   c í m : Troli 2
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Oláh
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Lev53
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-10-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Tömegközlekedés
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Járműipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tömegközlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : trolibuszközlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városi közlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közúti közlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szeged
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Skoda 21TR/TV.PR
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A ©koda 21Tr egy alacsonypadlós trolibusz, amelyet a ©koda Művek gyártott 1995-től 2004-ig, a ©koda ostrovi üzemében. Magyarországon a Szegedi Közlekedési Társaság tulajdonában vannak, ahol öt teljesít jelenleg szolgálatot T-800, T-801, T-802, T-803 és T-810 pályaszámmal. A 21Tr a kor követelményeinek megfelelően alacsonypadlós. önhordó, acélvázas felépítmény. Az első és második ajtó közt átlagosan 360 mm magasan van a padlózata a talajtól (legmélyebb pontja 345 mm magasan van), a hátsó ajtónál 560 mm magas. Igény esetén a jármű jobb oldalra némileg megdönthető, ezen "térdeplő" funkciónak köszönhetően a fellépő magasság 275 mm-re csökken. Három széles dupla bolygóajtaja van a jobb oldalon (1360 mm szélesek), ezek mindegyike külső felszállásjelzővel van ellátva, melyek segítségével az utasok is nyithatják azokat. A 21 Tr típusú trolibusz önhordó kocsiszekrényű, kéttengelyes, hajtott hátsó futóművű és háromajtós kivitelű. A hajtásegység, valamint a segédberendezések és műszerek egy része a kocsiszekrény vázára van szerelve. A trolibusz légrugózású, hidraulikus szervókormánnyal, állítható kormányoszloppal, félvezetős hajtásszabályozóval, rekuperációs üzemmódú elektrodinamikus fékkel és fokozatosan fékező légfékkel van ellátva. A jármű 100%-ban alacsonypadlós kivitelű, kényelmes és esztétikus belső és külső megjelenésével utasvonzó, az esélyegyenlőség jegyében közlekedő jármű. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oláh Ferenc: KHB-282
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x768 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán