D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 52562627.jpg
C Í M 
F ő c í m : Downtown, Órajáték
B e s o r o l á s i   c í m : Downtown, Órajáték
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
S z e r e p : kézműves
B e s o r o l á s i   n é v : Kovács
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1949-2016
S z e r e p : kézműves
B e s o r o l á s i   n é v : Diós
U t ó n é v : Tibor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : keramikus
B e s o r o l á s i   n é v : Korompai
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1958-
V I A F I d : 100846685
S z e r e p : képzőművész
B e s o r o l á s i   n é v : Ecsedi
U t ó n é v : Mária
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-
V I A F I d : 121437589
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-14
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-05-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-05-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : óra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészi óra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztéri óra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kerámia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : harangjáték
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Székesfehérvár
G e o N a m e s I d : 3044774
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Órajáték
Székesfehérvár, Kossuth utca 9., belső tér
Megközelíthető a Hősök tere felől
Az órajáték figurái a magyar történelem olyan királyi személyiségeit ábrázolják, akiknek nevéhez legendák fűződnek. A történelmi alakok először délelőtt tíz órakor jelennek meg zenei kísérettel, majd a város templomaiban egyszerre megkonduló déli harangszó után láthatjuk őket ismét. Ezt követően két óránként, délután kettő, négy és hat órakor vonulnak fel a királyi alakok. A harangjáték zenéje az "Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga" című népének, mely István királyhoz fűződik, és egy középkori dallam, az "O Pastor aeterne".
A nyári időszakban a harangjáték reggel tíz órakor szólal meg először, ekkor a "Boldogasszony anyánk" című népéneket hallhatjuk, majd tizenkettő órakor egy dallamot játszik a Vietorisz-kódexből. Ezt követi tizennégy órakor egy közismert református ének, a "Mint a szép híves patakra" kezdetű 42. zsoltár.
Délután négy órakor egy Zsigmond-kori zenemű részlete, a "Surrexit Christus" hangzik el, majd hat órakor egy gregorián dallamot, az "Ómagyar Mária-siralom" részletét hallhatjuk.
A városi esti harangszó után 19 óra 4 perckor az "Isten hazánkért" című népének csendül fel, majd este nyolc órakor egy Kodály Zoltán népdalfeldolgozással, az "Erdő mellett estvéledtem" című dallal búcsúzik el a harangjáték.
A harsonás megfújja hangszerét, ennek hangjaira a figurák sorra megjelennek:
Szent István király (1000-1038) és Imre herceg ...
Szent László király (1077-1095) harca a kun vitézzel ...
Szent Erzsébet és Szent Margit ...
Mátyás király (1458-1490) és Betarix királyné ...
Az órajáték különlegessége a 24 órás beosztású számlap. A világos alapon lévő számok a nappali órákat, a sötét alapon lévők az esti és éjszakai órákat mutatják.
A 12 hónap nevét felsoroló körívhez kapcsolódik a csillagképeket ábrázoló tárcsa. Ez havonta fordulva a megfelelő ábrát a hónap nevéhez igazítja, így egy év alatt fordul körbe a számlapon.
A csillagtérképen az éjszakai égbolt látható, a hónapokhoz kötődő csillagképek, a Vízöntő, a Halak, a Kos, a Bika, az Ikrek, a Rák, az Oroszlán, a Szűz, a Mérleg, a Skorpió, a Nyilas és a Bak szimbólumaival, továbbá a Tejúttal. (Forrás: turizmus.szekesfehervar.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Órajáték
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : repműszaki: nem játékóra, órajáték
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : hartvig: Órajáték
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2660x2000 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella