D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 49692346.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ligeti csillagvirág / Scilla vindobonensis
B e s o r o l á s i   c í m : Ligeti csillagvirág / Scilla vindobonensis
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-13
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
M e g n e v e z é s : Növényvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csillagvirág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : védett növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : liliomvirágú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Rácalmás
G e o N a m e s I d : 3046036
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ligeti csillagvirág
Scilla vindobonensis
Alaktani jellemzők: 8-20 cm magas, általában vörösesbarna tőkocsányú faj. 2(-3) gyakran vöröses futtatású tőlevele 1-1,7 cm széles, végük csuklyás. Bimbói sárgás-szürkészöldek. Laza virágzata 4-20 virágú. Lepellevelei 7-12 mm hosszúak, kékek vagy ibolyáskékek, tövük legtöbbször jellegzetesen fehér. Toktermése világosbarna, érett magjai sárgák.
Rendszertani besorolás: Liliomfélék (Liliaceae).
Életforma: Geofiton.
Virágzási idő: III - IV.
Gyógyhatás: Gyógyhatása nem ismert.
Élőhelyigény: Zárt, üde erdők. Közepes vízellátottságú talajokon él. Bázikus talajokon előforduló faj.
Elterjedés: (Szub-) mediterrán elterjedésű faj.
Hazai előfordulásai: Tiszántúl; Nyírség; Mezőföld; Kisalföld; Duna-völgye; Dráva-völgye; Dél-Dunántúl; Nyugat-Dunántúl; Dunántúli-középhegység; Északi-középhegység: néhány pontján.
Természetvédelmi helyzete: Magyarországon védett növény.
Természetvédelmi értéke 2 000 Ft. Rokon fajok: A nemzetségnek hazánkban további 5 faja él, közülük az Interaktív növényhatározóban 2 található meg. (Forrás: sulinet.hu
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : sulinet: Ligeti csillagvirág
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : schjulcsi: Csillagvirág 1
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2660x2000 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella