D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Megalodus.jpg
C Í M 
F ő c í m : Megalodus
B e s o r o l á s i   c í m : Megalodus
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Dávid
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Szabood
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-24
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-07-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Építőanyagok bányászata
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fosszília
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mészkő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kőbánya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kagyló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Piliscsév
G e o N a m e s I d : 3046349
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Megalodus dachsteini mészkőben. Piliscsévi kőfejtő.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Megalodus a Megalodontidae kagylócsalád egy neme. A triászban rendkívül elterjedt, majd a jura végén kihalt. A hozzá megtévesztésig hasonló, devon korú Megalodon miatt elterjedt szinonimája a Neomegalodon nemnév. Jellemzője a heterodont-típusú zárszerkezet, a vastag héj, elülső vagy hátulsó nézetből a határozottan kiemelkedő és kissé visszatekeredő búb miatt szív alakú keresztmetszet. Búbjai a két teknőn nem egyforma méretűek, ezért egyenlőtlen teknőjűek, a teknőknek nincs hosszanti szimmetriatengelye, ezért egyenlőtlen oldalúak. Nagy méretű, akár a 15-20 cm-es átmérőt is elérhetik. Az őslénytani osztályozásban a Hippurites-félék a pachyodont fogtípusú rudista csoportba tartoznak, ezért fosszilis kagylórendszertanban a heterodont fogtípusú Megalodus ebbe a rokonságba nem sorolható, hanem a heterodonták Megalodontida rendjébe osztható. Valószínűleg rokona a Megalodonnak, azonban attól 80 millió év választja el, ezért a közvetlen leszármazás mellett az alaki konvergencia is feltehető. Élőhelye a 20 métert nem meghaladó, jól átvilágított vizekben, sekélytengeri és partszegélyi árapályzónában, valamint zátonykörüli hullámverési övekben volt. Helyenként kőzetalkotó mennyiségben fordul elő, mint Tatán és környékén, például a Kálvária-domb és a tatai Megalodus-barlang. Ez a megaloduszos mészkő jellegzetes triász képződmény. A Megalodus nem egyedszámra megritkult a jura folyamán, majd az időszak végére kipusztult. Nem tévesztendő össze a lepkék Megalodes nemével. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pellinger Attila: Fésűkagyló a fertőrákosi kőfejtő lajtamészkövébe ágyazódva
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3264x2448 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer