D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Lajta_Monitor_hajomotor.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lajta Monitor hajómotor
B e s o r o l á s i   c í m : Lajta Monitor hajómotor
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Derzsi Elekes
U t ó n é v : Andor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Derzsi Elekes
U t ó n é v : Andor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-23
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-07-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-07-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : járműmotor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízi jármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budapest, dunapart az Erzsébet hídnál.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lajta Monitor (A the only remained Danube warship of the Austro-Hungarian Navy) A Austro-Hungarian Monarchy lanched this warship on May, 1871 at Budapest. The Monitor participated in the battles between the Monarchy and the Ottoman Empire in the 1870's. Following the full scale reconstruction in the 1880's, Lajta Monitor played az important role in the first world war. In 1919 the warship - being the the flagship of the Danube river fleet - participated in the second occupation of Belgrade, in the battles against romanian troops and in the opposition to the communist takeover. Lajta Monitor Az Osztrák-Magyar Haditengerészet egyetlen megmaradt dunai hadihajója) Az Osztrák-Magyar Monarchia 1981 májusában bocsátotta vízre Budapesten. A monitor részt vett a Monarchia és az Ottoman Birodalom csatáiban az 1870-es években. Teljes körű felújítását követően az 1880 -as években jelentős szerepet játszott az első világháború harcaiban. 1919 -ben a hadihajó - mint a Monarchia folyami flottájának zászlóshajója harcolt Belgrád második megszállása során, a román csapatokkal szembeni harcokban majd a magyarországi kommunista puccsal szembeni ellenállásban.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Derzsi Elekes Andor: Lajta Monitor fedélzeti lövegek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3264x2448 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer