D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : XXII_Janos_1329_es_bullaja.jpg
C Í M 
F ő c í m : XXII. János 1329-es bullája
B e s o r o l á s i   c í m : 22. János 1329-es bullája
A L K O T Ó 
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : János (pápa), XXII.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : XXII. János pápa
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 124?-1334
V I A F I d : 32005351
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2011-08-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kézirat
A   t í p u s   n e v e : okirat
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kézirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : okirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : enciklika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : körlevél
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : János (pápa), XXII. (124?-1334)
V I A F I d : 32005351
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1329
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : XXII. János pápa egyik bullájának első része. Kétdimenziós, azonosító jegyek nélküli fotó egy hétszáz éves iratról. 1329. október 3.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Habsburgi Rudolf
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1263x536 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer