D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : A_romai_katolikus_templom_mennyezete.jpg
C Í M 
F ő c í m : A római katolikus templom mennyezete
B e s o r o l á s i   c í m : Római katolikus templom mennyezete
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Illyés
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Ujlak
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-25
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-08-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2005-12-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : falfestmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőművészet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tiszaújlak
G e o N a m e s I d : 688749
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A tiszaújlaki római katolikus templom mennyezete
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A község első római katolikus templomáról 1332-ben találunk említést a korabeli okmányokban, amelyet azonban a vidékre betörő tatár, török hordák később leromboltak. Helyén épült fel 1788-ban a mai barokk stílusú, Szent Ilona tiszteletére szentelt római katolikus templom.[1] Szentélye egyenes záródású, a templomhajótól kissé keskenyebb. Érdekes módon a hajó hosszanti falait belülről falpillérek támasztják. A hajót, a szentélyt és az előteret keresztboltozat fedi. Ablakai felül íves záródásúak. Az előtér felett magasodik a templom 19. században épült, klasszicista stílusú tornya. A kapuja fölött Szentháromságot ábrázoló szobordíszítést találunk. A templomhajó belső felületeit 20. századi falképek díszítik. 1995-ben újították fel belülről. Az út szélén áll a felújított Nepomuki Szent János kápolna. Az anyakönyvezés kezdete: 1735. Az orgona a budapesti Rieger Testvérek munkája 1896-ból. Titulusa: Szent Ilona templom, Plébánia. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Illyés István: A tiszaújlaki római katolikus templom egyik falát díszítő falkép
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer