D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 29_Vargyas_volgy33.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nádasszék
B e s o r o l á s i   c í m : Nádasszék
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Rónay
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-30
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2007-08-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Rónay Zoltán fotói
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Rónay Zoltán
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Rónay Zoltán
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Alternatív gyógyászat
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Gyógyturizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : gyógyvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : forrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi gyógymód
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reuma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fürdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nádasszék
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Nádasszéki sósfürdő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fenyőerdőkkel szegélyezett, szélvédett völgyben, a Szerepreze tető (811 m) lábánál fakad a Nádasszéki borvízforrás. A Székely-Szeltersz völgyének másik két jelentős - 1. és 2. számú - forrásaihoz hasonlóan, a Nádasszéki forrás vizét magas sótartalma teszi különlegessé. A borvízforrástól délre, a Vargyas patak jobb partján (716 m tengerszint feletti magasságban) egy sajátos létesítmény figyelhető meg. A népi sósfürdő, Nádasszéki fürdő, deszkával bélelt medencéjében a reumatikus panaszok enyhítésében reménykedő betegek ma is fürdenek. A medence vizét sós-alkalikus (földes) vízként tartják számon, amely még szénsavat és magnéziumot tartalmaz. A balneológiai hatással bíró fürdő vizét a szentkeresztbányai vasüzemben készített fáskazán segítségével fűtik. A rusztikus környezetű kis fürdő nem csak a gyógyulni vágyó helyi lakosok számára nyújt enyhülést, de a környékre látogatóknak is felüdülést biztosít. (Forrás: hargitaonbike.ro)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rónay Zoltán: Gyimesbükk
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1942x1200 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán