D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1303743376.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hajdan volt zárda
B e s o r o l á s i   c í m : Hajdan volt zárda
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : carpediem
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-11-25
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-04-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-10-31
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zárda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apácarend
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gótika
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Veszprém
G e o N a m e s I d : 3042929
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1860
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angolkisasszonyok egykori zárdája
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A város egyik meghatározó épülete az angolkisasszonyok egykori zárdája.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ranolder püspök hívta a rendet városunkba, ahol megalapította az Irgalmas Nővérek Intézetét. A rend elsősorban a jómódú családok leányait nevelte mindarra, amire a társadalmi helyzetükből adódóan szükségük lehetett. Az angolkisasszonyok nagyon fontosnak tartották a nőnevelést, az életre neveltek. ...
Iskolájuk négyosztályos elemiként indult, majd később csatlakozott hozzá egy polgári iskola paralel osztályokkal, és az 1800-as évek végén br. Hornig Károly tanítóképzőt is engedélyezett. A létszám növekedésével bővíteni kellett az épületet is, így sok átalakításon esett át, a munkálatokkal 1905-re végeztek. Ekkor létesültek új tantermek, tanári szobák, zongoraszoba, tornaterem, rajzterem és díszterem, mely akkor Veszprém legnagyobb terme volt. A villamoshálózat 1908-ra készült el a modern épületben. ... (Forrás: vehir.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Százötven esztendős kisasszonyok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Panoramio: Angolkisasszonyok iskolája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2560x1920 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella