D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : digitalistankonyvek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Digitális tankönyvek
B e s o r o l á s i   c í m : Digitális tankönyvek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bedő
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-02
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-10-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hardver, digitális eszközök
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : multimédia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Műszaki Kiadó egy előadásra kért fel, hogy a VI. Interaktív Tábla Konferencián és Módszertani Börzén beszéljek a digitális tankönyvekről, illetve mutassam be a digitális könyveknek azon generációját, melyet online a diákok, szülők is elérhetnek, a tanárok különböző dolgokat oszthatnak meg a diákokkal, diferenciálhatnak, és saját anyagokkal bővíthetnek.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Mire jó a könyv, ha digitális? 2. Egy diák táskája 8-10 kg is lehet. 3. A 37. feladatot fogjuk megoldani, az a, részét közösen, a b, és a c. házi feladat lesz! 1200 kg gyümölcsből - lekvár, gyümölcslé, illetve piaci értékesítés százalékos megoszlását látod a diagramon! Hány százalék, illetve hány kg a lekvár? a gyümölcslé? a piaci értékesítés? 4. A projektoron kivetítve, illetve a táblán hozzáférhetünk a tankönyvek szövegéhez! 5. Elvárások: Egyezzen meg a tankönyvvel (oldalszámok is) Lehessen általunk kiválasztott részekre nagyítani Legyen lapozható, illetve használhassunk könyvjelzőt Használhassunk kiemelőt, illetve más fókuszálást segítő eszközt 6. A tanárnak lehetősége van csatolni: Jegyzetet Hanganyagot Webes hivatkozást A diákokat a tanár Csoportba tudja rendezni Tud differenciáltan feladatot adni a csoportnak A diák a saját könyvébe tud Mindent, amit a pedagógus, kiemelni, aláhúzni, linket és egyéb állományokat beszúrni. A pedagógus tudjon kifotózni elemet a könyvből 7. Ne kelljen máshol keresni, legyen az a könyvben! Ott és akkor, amikor a feladathoz érek! Lehessen fontos jegyzetet, hivatkozást egy játékos gyakorló feladatra, ismétléshez elhelyezni! Tudjam megosztani a diákoknak, ha akarom! 8. andreabedo@gmail.com
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Takács Dániel: Könyv-e az e-könyv? : Digitális könyvek és olvasóik
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 15
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet