D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nevelestudomany.jpg
C Í M 
F ő c í m : Könyvtár és informatikai alapismeretek
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtár és informatikai alapismeretek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Neveléstudomány
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ficzkó
U t ó n é v : Ildikó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Multimédia, virtuális valóság
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bibliográfia
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nevelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkalmazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az előadások a következő témára: "Könyvtár- és informatikai alapismeretek Tematikus információforrások Neveléstudomány Dr. Ficzkó Ildikó SZTE Egyetemi Könyvtár ficzko@bibl.u-szeged.hu."
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 Könyvtár- és informatikai alapismeretek Tematikus információforrások Neveléstudomány Dr. Ficzkó Ildikó SZTE Egyetemi Könyvtár ficzko@bibl.u-szeged.hu Dia 2 Pedagógiai szakirodalom kereséséhez használható források MATARKA MEK EPA OPKM ERIC = Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa = Magyar Elektronikus Könyvtár = Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum = Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum = Education Resources Information Center Dia 3 MATARKA: nevelési, oktatási folyóiratok Dia 4 MATARKA: 42 oktatási, nevelési folyóirat tartalomjegyzéke Dia 5 MATARKA példa: A Magyar Pedagógia tartalomjegyzékei 1991-től (teljes szövegű elérés is) Dia 6 MEK: Társadalomtudományok, Pedagógia, nevelés Dia 7 MEK: 244 pedagógiai, neveléstudományi, teljes szövegű mű Dia 8 EPA: 70 oktatási, nevelési online időszaki kiadvány Dia 9 Acta Paedagogica: teljes szövegű pdf formátumú 2001- Dia 10 Iskolakultúra: teljes szövegű pdf formátumú 1997- Dia 11 Új Pedagógiai Szemle: teljes szövegű html formátumú 1997- Dia 12 Új Pedagógiai Szemle: www.oki.hu/upsz.php (OKI) www.oki.hu/upsz.php Dia 13 EPA Dia 14 pedagógia találatok az EPA-ban Dia 15 Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum OPKM www.opkm.hu Dia 16 Dia 17 Az OPKM gyűjtőköre országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár a teljesség igényével gyűjti a magyar oktatáspolitikai, neveléstudományi, nevelés- és ifjúságszociológiai dokumentumokat a magyar tankönyveket az iskolai értesítőket a hazai gyermek- és ifjúsági irodalmat válogatva gyűjti a fenti szakterületek külföldi irodalmát (az országban a legteljesebb idegen nyelvű pedagógiai szakkönyv- és szakfolyóirat-állománnyal rendelkezik) Dia 18 OPKM: adatok 500 ezer kötet könyv, folyóirat és nem hagyományos dokumentum 4800 kötet muzeális értékű régi könyv, elsősorban pedagógiai szakkönyvek, tankönyvek és gyermekkönyvek Dia 19 Dia 20 Az OPKM online katalógusának tartalma PAD : az OPKM Pedagógiai ADatbázisa TK: A tankönyvek adatbázisa az 1984 után Magyarországon megjelent ifjúsági és gyermekkönyvek a könyvtár állományába 1989 után került valamennyi dokumentum (kivéve az iskolai értesítőket és a folyóiratokat) Dia 21 PAD: Pedagógiai ADatbázis az 1980 után megjelent pedagógiai szakkönyvek tanulmánykötetek tanulmányai 1975-től a könyvtár állományában lévő idegen nyelvű pedagógiai szakkönyvek az 1988 után megjelent pedagógiai témájú folyóiratcikkek válogatottan az 1988 után megjelent idegen nyelvű szakcikkek, a tartalmukat reprezentáló referátumokkal Dia 22 TK: A tankönyvek adatbázisa a közoktatás 1980 után megjelent tankönyvei a szakoktatás 1989 után megjelent tankönyvei Dia 23 OPKM: WebOPAC Dia 24 OPKM WebOPAC tárgyszójegyzék = a Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék Dia 25 Keresés a tárgyszójegyzékben Dia 26 Találat a tárgyszójegyzékben Dia 27 Betűrendes lekérdezés a tárgyszójegyzékben Dia 28 Találat a tárgyszójegyzékben Dia 29 OPAC találatok a tárgyszójegyzék segítségével Dia 30 OPKM WebOPAC: böngészés Dia 31 Böngészés a címben Dia 32 Találatok böngészéssel a címben Dia 33 Egyszerű keresés Dia 34 Egyszerű keresés: waldorf óvoda Dia 35 Waldorf óvodák: 11 találat egyszerű kereséssel Dia 36 Találat megjelenítése Dia 37 Teljes szöveg kapcsolódása a találathoz Dia 38 Összetett keresés Dia 39 Kereséstörténet, halmazok, postázás, mentés lista ÉS VAGY E-mail Dia 40 Education Resources Information Center ERIC www.eric.ed.gov Dia 41 Mi az ERIC? az oktatásüggyel kapcsolatos kutatások és információk Interneten hozzáférhető digitális könyvtára folyóiratokban és egyéb dokumentumokban megjelenő szakirodalom bibliográfiai rekordjainak adatbázisa 1966-tól épülő adatbázis folyamatosan növekvő gyűjteménye teljes szövegű anyagoknak (pdf formátum) fenntartói: Institute of Education Sciences (U.S. Department of Education) Institute of Education SciencesU.S. Department of EducationInstitute of Education SciencesU.S. Department of Education Dia 42 Az ERIC gyűjteményének részei folyóiratcikkek könyvek kutatási összegzések konferenciaelőadások műszaki jelentések irányelvek (policy papers) egyéb dokumentumok Dia 43 ERIC adatok 650 folyóirat indexelése ebből 500 teljes körűen feldolgozva: minden szám minden cikke 105 válogatva: csak az oktatással kapcsolatos cikkek kerülnek be kiadói engedély több, mint 100.000 teljes szövegű anyag hozzáférhetővé tételéhez (szürke irodalom: konferencia anyagok, jelentések, stb.) a 2004 utáni anyagok URL-eket is tartalmaznak (pl. kiadói honlapok címét) 1.2 millió bibliográfiai rekord Dia 44 Felhasználók oktatáskutatók tanárok könyvtárosok adminisztrátorok az oktatáspolitika irányítói egyetemi oktatók és hallgatók (tanárképzés) szülők média üzleti világ mindenki Több, mint 6.000.000 lekérdezés havonta Dia 45 Az ERIC nyitólapja Dia 46 Az ERIC által feldolgozott folyóiratok listája Dia 47 ERIC-folyóirat adatainak megjelenítése Folyóirat címe ISSN Kiadó Lefedett témakörök Lektorált-e? A megjelenés periodicitása ERIC rekordok száma Leírás Lefedett időszak Dia 48 Az ERIC tezaurusza Dia 49 Betűrendes és kategóriák szerinti tájékozódás az ERIC tezauruszában Dia 50 Keresés az ERIC tezauruszában - összetartozó kifejezések idézőjelek között - teljes szó beírása (deszkriptor) - a csonkolás jele: operátorok: AND, OR, NOT (alapértelmezés: AND) - a szerzői név megadásának formája: Vezetéknév, Keresztnév Dia 51 Deszkriptor-találatok a tezauruszban Dia 52 Deszkriptor részletek: 1 Dia 53 Deszkriptor részletek: 2 Dia 54 Deszkriptor részletek: 3 Dia 55 Deszkriptor részletek: 4 Dia 56 Dia 57 A keresőkérdés megismétlése Dia 58 waldorf találatok a tezauruszban Dia 59 Szűkítés kulcsszó segítségével - - kulcsszó - ingyenes teljes szövegű elérés - kiadási időhatárok - kiadvány típusa - deszkriptorok Dia 60 A szűkítés eredménye Dia 61 ERIC: Egyszerű keresés Dia 62 Egyszerű keresés eredménye Dia 63 Találatok elemzése Szerző(k) Forrás: folyóirat neve 4. évf., 1. szám, Tavasz, 2002 Cím Dia 64 ERIC: összetett keresés Dia 65 Dia 66 Dia 67 Dia 68 Összetett keresés eredménye Dia 69 My ERIC Dia 70 SZTE EK: Folyóiratok, adatbázisok Dia 71 Adatbázisok betűrendben Dia 72 Adatbázisok: ERIC Dia 73 Adatbázisok: EBSCO Dia 74 EBSCO Dia 75 Adatbázis választása Dia 76 ERIC kijelölése Dia 77 Folytatás Dia 78 Keresési felület: EBSCO Keresés az ERIC adatbázisban Dia 79 Kulcsszó, Tezaurusz, Indexek Dia 80 ERIC (EBSCO) találati lista Dia 81 Köszönöm a figyelmüket!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei : A humántőke szerepe és a támogató rendszerek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 81
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet