D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : adignemzedek.jpg
C Í M 
F ő c í m : A digitális nemzedék olvasói profilja
B e s o r o l á s i   c í m : Digitális nemzedék olvasói profilja
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Balázsi
U t ó n é v : Ildikó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ostorics
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-12-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzedék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári katalógus
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A nyomtatott és digitális olvasói szokások kapcsolata a teljesítménnyel a PISA2009 eredményei alapján
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Balázsi Ildikó-Ostorics László Oktatási Hivatal, Közoktatási Mérési és Értékelési OsztályA DIGITÁLIS NEMZEDÉK OLVASÓIPROFILJAIA nyomtatott és digitális olvasói szokások kapcsolataa teljesítménnyel a PISA2009 eredményei alapján PISA2009 MÉRÉSI EREDMÉNYEK KÉT VETÜLETÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSEI Teljesítménymutatók: Háttértényezők:kognitív teszt tanulói kérdőív? Képességpontok? Indexek és ezek kombinációi? ezzel lesz számszerűsíthető és? ezek segítségével számszerűsíthető egy összehasonlítható egy adott képesség háttértényező hatásának mértéke? Melyeket használjuk?? Hogyan?? nyomtatott szövegértés pontszám? Adott értékéhez milyen képességpont rendelhető?? digitális szövegértés pontszám? egységnyi változása mekkora képességpont- változással jár együtt?? A tanulói teljesítmények közötti különbségek hány %-át magyarázza?? Melyeket használjuk?? Olvasott szövegek változatossága? Tanulási stratégiák ismerete? Olvasói profil? Online olvasás? Online információkeresés? Online társas tevékenységek PISA2009 nyomtatott szövegértés 556 PISA2009 digitális szövegértés 568 Korea, Új- Korea, Új- Zéland, Ausztrália, Japán, Belgium, Zéland, Ausztrália, Japán, Lengy Svédország, Írország elország, Belgium, NorvégiaSvédország, Dánia, Franciao rszág, Magyarország (494 OECD-átlag Franciaország, Norvégia 493 pont), Írország 499 Dánia, Spanyolország, Magyaror Ausztria, Spanyolorsz szág (468 ág pont), Lengyelország, Ausztria 459 470Magyarország helyezési tartománya a 34 Magyarország helyezési tartománya a 16.OECD-tag között: 13-22. OECD-tag között: 12-14. A két teszt rokon, de nem azonos képességet mér, a kettő közötti korreláció 0,83. AZ OLVASÓI PROFILOK Rendszeresen Rendszeresen Semmit nem olvasnak olvasnak olvasnak mindenféle folyóiratot és rendszeresen - anyagot hírlapot híreket alkalomszerűenJól ismerik a 1. elmélyült, 2. elmélyült, szűk 3. elmélyült,hatékony tanulási tág érdeklődésű érdeklődésű rendkívülstratégiákat olvasók olvasók behatárolt érdeklődésű olvasókKevéssé ismeri a 4. felszínes, tág 5. felszínes, szűk 6. felszínes,hatékony tanulási érdeklődésű érdeklődésű rendkívülstratégiákat olvasók olvasók behatárolt érdeklődésű olvasók MI VIZSGÁLHATÓ?? Hogyan függ össze a digitális és a nyomtatott szövegértési eredmény?? Hogyan függ össze a diákok szövegértési eredménye az olvasói profillal?? Hogyan függenek össze az online olvasási szokások a nyomtatott szövegértéssel?? Hogyan függ össze az online olvasás a digitális szövegértéssel?? Hogyan függenek össze az olvasói profilok a digitális szövegértéssel?? Vannak-e jellegzetes háttértényezők ezeken felül? Ezek hatása magyaráz-e mindent? A NYOMTATOTT ÉS DIGITÁLISSZÖVEGÉRTÉS-EREDMÉNYEK? Akiknek átlagon felüli a digitális szövegértési eredménye, azoknak ez az eredménye jobb, mint a nyomtatott szövegértésük: egyetlen olyan résztvevő van, ahol mindkét eredmény átlagon felüli, és a nyomtatott szövegértés a jobb (HK)? nem szabad alábecsülni a szélessávú interneteléréssel rendelkező háztartások arányának hatását AZ OLVASÓI PROFILOK ÉS SZÖVEGÉRTÉS Rendszeresen Rendszeresen Semmit nem olvasnak olvasnak olvasnak mindenféle folyóiratot és rendszeresen - anyagot hírlapot híreket alkalomszerűenJól ismerik a 1. elmélyült, 2. elmélyült, szűk 3. elmélyült, rendkívülhatékony tanulási tág érdeklődésű olvasók érdeklődésű olvasók behatárolt érdeklődésű olvasókstratégiákat 21,3% 538 pont 30,8% 513 pont 20,5% 499 pont 21,2% 546 pont 21,7% 506 pont 25,3% 505 pontKevéssé ismeri a 4. felszínes, tág 5. felszínes, szűk 6. felszínes, rendkívülhatékony tanulási érdeklődésű olvasók érdeklődésű olvasók behatárolt érdeklődésű olvasókstratégiákat 5,7% 425 pont 11% 450 pont 10,7% 416 pont 9,2% 460 pont 9,9% 438 pont 12,7% 425 pont ONLINE OLVASÁS - NYOMTATOTTSZÖVEGÉRTÉS 520 510 508 510 503 500Szövegértés-teljesítmény 490 480 Magyarország 470 OECD-átlag 460 457 450 440 430 Legalsó negyed Második negyed Harmadik negyed Legfölső negyed Online olvasás index ONLINE OLVASÁS - DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS 500 490 486 480 476Digitális szövegértéseredmény 460 440 422 420 400 380 Legalsó negyed Második negyed Harmadik negyed Legfölső negyed Online olvasás index ONLINE INFORMÁCIÓKERESÉS-DIGITÁLISSZÖVEGÉRTÉS 540 523 516 520 503 500 500 489Szövegértési teljesítmény 480 472 463 Magyarország 460 OECD-átlag 440 419 420 400 Legalsó negyed Második negyed Harmadik negyed Legfelső negyed Online információkeresés index ONLINE KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK-DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS 520 508 509 500 500 489 487 486 Szövegértési teljesítmény 480 468 460 OECD-átlag Magyarország 439 440 420 400 Legalsó negyed Második negyed Harmadik negyed Legfelső negyed Online társas tevékenységek indexe OLVASÓI PROFILOK ÉS DIGITÁLISSZÖVEGÉRTÉS Rendszeresen Rendszeresen Semmit nem olvasnak olvasnak olvasnak mindenféle folyóiratot és rendszeresen - anyagot hírlapot híreket alkalomszerűen Jól ismerik a 1. elmélyült, 2. elmélyült, szűk 3. elmélyült, rendkívülhatékony tanulási tág érdeklődésű olvasók érdeklődésű olvasók behatárolt érdeklődésű olvasókstratégiákat 21,3% 538 pont 30,8% 513 pont 20,5% 499 pont Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: 509 pont 486 pont 473 pontKevéssé ismeri a 4. felszínes, tág 5. felszínes, szűk 6. felszínes, rendkívülhatékony tanulási érdeklődésű olvasók érdeklődésű olvasók behatárolt érdeklődésű olvasókstratégiákat 5,7% 425 pont 11% 450 pont 10,7% 416 pont Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: 406 pont 433 pont 395 pont AZ ESCS-INDEX HATÁSAI? mind a nyomtatott, mind a digitális szövegértési teljesítményt nemzetközi összehasonlításban is rendkívüli mértékben meghatározza Magyarországon a diák családjának gazdasági, kulturális és szociális háttere? OECD-átlaga: 0, szórása 1? Magyarországon az index átlaga -0,2 ESCS-index Nyomtatott Digitális szövegértés szövegértés magyarázó ereje: 26% (14%) 26% (14%) egységnyi 48 pont (38) 54 pont (38) pontszámnövekedés: AZ OLVASÓI PROFILOK Rendszeresen Rendszeresen Semmit nem olvasnak olvasnak olvasnak mindenféle folyóiratot és rendszeresen - anyagot hírlapot híreket alkalomszerűenJól ismerik a 1. elmélyült, 2. elmélyült, szűk 3. elmélyült,hatékony tanulási tág érdeklődésű érdeklődésű rendkívülstratégiákat olvasók olvasók behatárolt érdeklődésű olvasókÁtlagos ESCS-index 0,08 >-0,2 -0,15>-0,2 -0,16>-0,2Kevéssé ismeri a 4. felszínes, tág 5. felszínes, szűk 6. felszínes,hatékony tanulási érdeklődésű érdeklődésű rendkívülstratégiákat olvasók olvasók behatárolt érdeklődésű olvasókÁtlagos ESCS-index -0,54<-0,2 -0,37<-0,2 -0,58<-0,2 OLVASÓI PROFILOK ÉS DIGITÁLISSZÖVEGÉRTÉS Rendszeresen Rendszeresen Semmit nem olvasnak olvasnak olvasnak mindenféle folyóiratot és rendszeresen - anyagot hírlapot híreket alkalomszerűenJól ismerik a 1. elmélyült, 2. elmélyült, szűk 3. elmélyült, rendkívülhatékony tanulási tág érdeklődésű olvasók érdeklődésű olvasók behatárolt érdeklődésű olvasókstratégiákat 21,3% 538 pont 30,8% 513 pont 20,5% 499 pont 508 496 482 Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: 509 pont 494 486 pont 471 473 pont 458Kevéssé ismeri a 4. felszínes, tág 5. felszínes, szűk 6. felszínes, rendkívülhatékony tanulási érdeklődésű olvasók érdeklődésű olvasók behatárolt érdeklődésű olvasókstratégiákat 5,7% 425 pont 11% 450 pont 10,7% 416 pont 434 449 429 Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: Digitális szövegértés-átlag: 406 pont 417 433 pont 437 395 pont 411 ÖSSZEFOGLALÁS? A családi háttér nemzetközi viszonylatban is kivételes mértékű hatásától függetlenül is nagyon erős szerepe van a digitális és nyomtatott szövegértési teljesítményben az olvasói profiloknak? A hatékony tanulási stratégiák ismeretének javulása adott esetben 0,5-1 képességszintnyi javuláshoz vezethet a tanulók szövegértési képességeiben TOVÁBBI INFORMÁCIÓPéldafeladatok:? erasq.acer.edu.auJelentés:? http://www.oh.gov.hu/orszagos-nemzetkozi/pisa/pisa- 2009-meresKérdések:? ostorics.laszlo@oh.gov.hu Fejlemények:? PISA2012:? digitális? szövegértés? problémamegoldás? alkalmazott matematikai műveltség
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A könyvtári digitalizálási munkafolyamat gyakorlati kérdései
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 17
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet