D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : mia.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/030300/030362/mia_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mi a MIA?
B e s o r o l á s i   c í m : Mi a MIA?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Javaslat egy Magyar Internet Archívum létrehozására
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Drótos
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-12-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Drótos László Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály Javaslat egy Magyar Internet Archívum létrehozására
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 Drótos László Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály Javaslat egy Magyar Internet Archívum létrehozására Dia 2 ISMERŐS? Dia 3 FELADATOK FELADATOK PROBLÉMÁK PROBLÉMÁK MINTAPÉLDÁK MINTAPÉLDÁK JAVASLATOK JAVASLATOK FELADATOK FELADATOK PROBLÉMÁK PROBLÉMÁK MINTAPÉLDÁK MINTAPÉLDÁK JAVASLATOK JAVASLATOK Dia 4 A digitális kultúra megőrzése A digitális kultúra megőrzése dokumentum szinten (MEK) kiadvány szinten (EPA) szolgáltatás szinten (MIA ?) Az archívumok kereshetővé tétele Az archívumok kereshetővé tétele metaadat szinten teljes szöveg szinten szövegbányászat szinten Dia 5 Az archiválás köre Az archiválás köre teljes (csak web?) szelektív (mi a válogatás alapja?) Az archiválás módja Az archiválás módja automatikus (mélység? gyakoriság? linkek?) félautomatikus (milyen és mennyi élőmunka?) Metaadatolás Metaadatolás (DC, QDC, MARC?) Hosszú távú megőrzés Hosszú távú megőrzés (konverzió?) Jogi kérdések Jogi kérdések (kötelespéldány? copyright?) Dia 6 INTERNET ARCHIVE INTERNET ARCHIVE PANDORA PANDORA UK Web Archive UK Web Archive MINERVA MINERVA WebArchivist WebArchivist WebArchiv WebArchiv NETPRESERVE NETPRESERVE INTERNET ARCHIVE INTERNET ARCHIVE PANDORA PANDORA UK Web Archive UK Web Archive MINERVA MINERVA WebArchivist WebArchivist WebArchiv WebArchiv NETPRESERVE NETPRESERVE Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 konzorcium (OSZK, NDA, SZTAKI, NIIF, BME) lépcsőzetes, pragmatikus építkezés erősen szelektált (kultúra, oktatás, politika...) félautomatikus működés DC generátor (mek.oszk.hu/dc)mek.oszk.hu/dc archiválási formátum ajánlás IIPC technológia adaptálása Internet-múzeum a 90-es évekről
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Eszenyiné dr. Borbély Mária: Digitális írástudás, digitális műveltség
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x575 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet