D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : konferencia.jpg
C Í M 
F ő c í m : Wikizz velünk!
B e s o r o l á s i   c í m : Wikizz velünk!
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Sutka
U t ó n é v : Irén
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-12-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : generáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzedék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunikáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Sulinetwork 2010 konferencia Wikizz velünk! műhelymunkájának bevezetőjében levetített prezentáció vágatlan változata. Készítette: Sutka Irén
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Wikizz velünk! Kollaboratív tudásépítés a gyakorlatban szegedi demo Sulinetwork 2010 konferencia Debrecen, 2010. december 2-4. Vázlat Az online kollaboratív tanulási környezet jellemzői és lehetőségei A Netgeneráció 2010 kutatás eredményei Miért éppen wiki? - példák itthon és külföldön A Tudod-e, hogy? projekt lényege Megvalósítás: a Tudod-e, hogy? wiki akkor és most szegedi demo Fogalmak CSCL = Computer-Supported Collaborative Learning számítógéppel segített kollaboratív tanulás szetelés számítógépes együtt tanulás szegedi demo Mire jó és mire nem? Nem egy jól körülhatárolt tananyag megtanulására való! Cél: egy-egy témával kapcsolatban közös kutatás és kommunikáció révén a diákok maguk építsék fel tudásukat. A tanár ebben a folyamatban csak segítőtárs és nem irányító. szegedi demo Az online kollaboratív tanulási környezet jellemzői együtt munkálkodás egy közös téma vagy feladat kapcsán elhárulnak az együttműködés térbeli és időbeli akadályai alkalmas komplex problémahelyzetek demonstrálására eszközök széles választékának biztosítása szegedi demo A lényeg A kollaboratív , azaz az együttműködést segítő folyamatok. Kreatív alkotási környezet. A tanulás, a tudásalkotás a tanulók közötti interakciók segítségével jön létre. szegedi demo Interakciók eszmecsere együttműködés kérdések megfogalmazása gondolatok, vélemények hangoztatása, ütköztetése érvek, ellenérvek építő jellegű kritika konszenzus szegedi demo Online kommunikáció Csevegés Levelezőlista Fórum Faliújság Szavazás Vélemény-nyilvánítás Közös mappa Dokumentum-feltöltés és -tárolás Verziókövetés Ötletelés Strukturálás szegedi demo Hipotézis Az aktív részvétel az interakciókban elősegíti a hatékonyabb tanulást! Ezzel a kutatási témával foglalkozik a nemzetközi KP-Lab (Knowledge Practices Laboratory) projekt (2006-2011) hármas számú esettanulmánya (Kárpáti Andrea, Dorner Helga). szegedi demo Netgeneráció - Prensky (2001) szerint A mai diákok - óvodától a felsőoktatásig - képviselik az első generációt, akik ebben az új világban nőttek fel. Diákjaink anyanyelvi szinten beszélik a számítógépek, a videojátékok és az Internet digitális nyelvét. Most egy olyan új generáció áll előttünk, amelynek gondolkodási képességei roppantul különböznek elődeiktől - ők a digitális bennszülöttek. Netgeneráció 2010 kutatás Készítette: Fehér Péter PhD (ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet, Informatika Tanszék, Budapest) és Hornyák Judit (Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest) Két online kérdőíves felmérés: Tenegen felmérés, 2009 november (1089 fő) és Netgeneráció 2010 - 43 oktatási intézmény 994 diákja körében, 2010 március Netgeneráció - technikai felszereltség Alapfok Középfok Felsőfok Saját számítógéppel rendelkezik 79,3% 90,1% 97,4% Internet hozzáférés otthon 84,6% 94,3% 97,4% Mobiltelefon 95,4% 99,6% 100% Mobil internet 35,4% 26,4% 15,2% Netgeneráció - számítógéphasználat Netgeneráció és web2 10-24 évesek digitális jártassága msn????? közösségi oldalak????? film/zeneletöltés????? skype-használata???? számítógépes (online) játékok??? blogolás/weblapszerkesztés?? tájékozódás: tudomány/napi hírek?? video-, kép- és hangszerkesztő programok használata:? Következtetések Az eltérést nem a digitális eszközök hiánya okozza, sokkal inkább magyarázható az alábbi tényezőkkel: attitűd tudáshiány érdektelenség motiváció hiánya. Miért éppen wiki? A wiki filozófiája A lapok létrehozásának és javításának gyorsaság a, egyszerűsége a wiki technológia egyik legfontosabb jellemzője. A wikik inkább könnyítik a hibák javítását , mintsem hogy megnehezítsék az elkövetésüket. szegedi demo A wiki nyújtotta lehetőségek 1. Lehetővé teszi, hogy a szerkesztők (általános esetben bárki) a laphoz új tartalmakat adjanak, vagy azon tartalmat módosítsanak. Folyamatos párbeszéd biztosítása az olvasók és a szerkesztők számára (vitalap fül = discussion). szegedi demo A wiki nyújtotta lehetőségek 2. Minden mentéshez tartozik egy link, dátummal, időponttal, a szerkesztő nevével vagy IP-címével. Így könnyen követhető, ki milyen tartalmat adott hozzá, milyen változtatást végzett, szükség esetén bármelyik állapot egy kattintással visszaállítható (laptörténet fül = history). szegedi demo H azai példák - felsőoktatás Jelenleg elsősorban a felsőoktatásban használatos, elterjedését gátolja, hogy sok intézmény részesíti előnyben az eLearning rendszereket (pl. Moodle) Wiki platformon megvalósított információs bázist és blogot működtet pl. a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara: http://wiki.gtk.uni-pannon.hu/mediawiki_hu/index.php/Nyit%C3%B3lap szegedi demo További hazai példák Könyvtárakkal, könyvekkel, olvasással kapcsolatos wiki alapú tudástár (tesztoldal), elsősorban a szakmai közönségnek: http://konyvtar.hu/ Könyvtárút wiki-portálja: http://konyvtarut.bmk.hu SuliWiki: a projekt célja, egy wiki motorokkal és más, tisztán szabad szoftverekkel megvalósított nyílt és szabad oktatási anyag megvalósítása, mely elsősorban, de nem kizárólag az érettségi lexikális követelményeit fedi le: http://szabadiskola.org/w/start szegedi demo Diákwikik a világban Tanulók által tanulóknak készített jelentős wikire egyelőre csak külföldi példák vannak. Mindenképpen izgalmas kihívást jelent, és bőséges tapasztalattal szolgál a módszer magyarországi kipróbálása. szegedi demo Kidpedia The best encyclopedia for kids, by kids (Mattawan Consolidated Schools, Michigan): http://www.kidpedia.info Oktatóvideó a Kidpedia wiki szerkesztéséről: http://www.screencast-o-matic.com/watch/cQhbFxeKU Oktatóvideó képek hozzáadásához: http://www.screencast-o-matic.com/watch/cQhO1eeLT szegedi demo Kidpedia - nyitóoldal Kidpedia - szócikkek Kidpedia - kategóriák Kategória KIVÁLÓ! MEGLEHETŐSEN JÓ JÓ MUNKÁT IGÉNYEL Információ minősége Világos információk 3 vagy több részlet Nem közöl véleményt, nem hiteles információt Világos információk 1-2 több részlet Nem közöl véleményt, nem hiteles információt Világos információk Nincsenek részletek Vélemény, néhány nem hiteles információ a lapon Pl. : Úgy gondolom, hogy " Az információ nincs kapcsolatban a témával Nincsenek részletek Rengeteg vélemény, nem hiteles információ Megszerkesztettsége Az információ nagyon jól szervezett Bekezdésekkel jól tagolt Az információ szervezett Bekezdésekkel tagolt Az információ szervezett Nincsenek bekezdések az információ tagolására Az információ szervezetlen Nincsenek bekezdések Nyelvhelyesség Nincsenek nyelvtani, helyesírási és központozási hibák Kevés (1-2) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba Néhány (3-5) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba Sok (5 vagy több) nyelvtani, helyesírási és központozási hiba Források Az összes szöveges és képi információforrás részletesen megadott Pl : http://en.wikipedia.org/wiki/Wii Az összes szöveges és képi információforrás általánosan megadott Pl : http://www.wikipedia.org Csak néhány forrás van megadva Nincs forrásmegjelölés Kidipedia Ein Wiki von Kids für Kids Die Universität Duisburg-Essen): http://www.kidipedia.de) Főoldalon a hét cikke - Beitrag der Woche http://www.kidipedia.de/live/index.php?a=beitragderwoche szegedi demo Kidipedia - nyitóoldal Kidipedia - tanári belépés Kidipedia - tanulói belépés A projekt célja A www.tudodehogy.hu wiki alapú weboldal létrehozásával: lehetőséget biztosítani az érdeklődő diákoknak kollaboratív tudásépítésre az általuk választott vagy a tanár által kijelölt témákban. szegedi demo Célcsoport, munkaformák Elsősorban - de nem kizárólagosan - az 5-12. évfolyamos korosztály, iskolatípustól függetlenül. A diákok egyénileg vagy csoportokban dolgozhatnak, regisztráció után . szegedi demo Diákok feladata kérdéseket tegyenek fel, amiket mások megválaszolhatnak megválaszolják mások kérdéseit kommentálják, javítsák, egészítsék ki, értékeljék mások kérdéseit/válaszait. szegedi demo Követelmények Érdekesek, gondolkodtatóak, újszerűek legyenek! (Lehetőleg ne csak tényekre, adatokra vonatkozzanak.) Lehetőség szerint képeket, hangokat, animációkat, videókat tartalmazzanak - de saját készítésűeket! Csak a saját illusztrációk mellett alkalmazhatnak szabadon felhasználhatóakat, indokolt esetben. szegedi demo Interakciók egymás anyagaihoz kritikus és/vagy építő jellegű megjegyzések fűzése (szócikk vitalap) esetleges szerkesztés, javítás üzenetváltás a személyes vitalapokon szavazás egymás anyagaira: A hét legjobb kérdése A hét legjobb válasza stb. témakörökben. (Ez a funkció még nem működik.) szegedi demo Szabályok a wiki használatának szabályait egyértelművé kell tenni minden használó számára ezeket következetesen be kell tartatni a tanulók anyagait folyamatosan figyelemmel kell kísérni, szükség esetén moderálni kell A Tudod-e, hogy? wiki konkrét szabályai még kidolgozás alatt vannak! szegedi demo Alkalmazási lehetőségei 1-2 órás tanórai időkeretben, megadott témakörben valamennyi tanuló által megírandó anyagok érdeklődő tanulókkal tanórán kívüli tevékenység (tehetséggondozás!) témanapok, témahetek, több hetes projektek keretében megvalósuló tudásépítés szegedi demo Minimálisan szükséges eszközök multimédiás személyi számítógép (ideális esetben notebook) wiki szoftver digitális fényképezőgép (vagy mobiltelefon) képszerkesztő szoftver internet hozzáférés szegedi demo További ajánlott eszközök képdigitalizáló (szkenner) webkamera vagy videokamera mikrofon hang- és videoszerkesztő program rajzolóprogram animáció-készítő program interaktív tábla szegedi demo Wikizés interaktív táblával Az interaktív tábla támogatja a wikivel végzett munkát: a wiki felépítésének és használatának tanórai elsajátítása során a tanulói produktumok (wiki-szócikkek) bemutatásakor és értékelésekor. Korlátok nélkül A meglévő eszközökön kívül különleges eszközöket nem vagy csak minimális mértékben igényel. Lehetőséget ad a több tantárgyat átfogó ismeretek integrálására, nem kötődik kötelezően egy-egy tanóra, illetve tantárgy anyagához. (Tanárok együttműködését is igényli bizonyos esetekben!) szegedi demo Komplex fejlesztés Alkalmas a különböző kompetenciák integrált, komplex tevékenységen belüli fejlesztésére Az elkészített produktumok értékelésével fejleszthető a kritikai (és önkritikai!) érzék, a mások munkájának megbecsülése és értékelése (kapcsolat a szociális kompetenciákkal). Támogatja a kooperatív csoportmunkát, de a témaválasztástól és eszközöktől függően differenciálási lehetőséget is biztosít a résztvevő diákok között. szegedi demo Fejleszteni kívánt kompetenciák Az anyagok szöveges részének elkészítése és feltöltése során fejlődik a szövegértés-szövegalkotási nyelvi matematikai-logikai valamint a digitális kompetencia. szegedi demo Fejleszteni kívánt kompetenciák A weblap-készítés, az animációk, a digitális fényképek vagy videók készítése során fejlődik az szegedi demo esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Fejleszteni kívánt kompetenciák A csoporton belüli és közötti együttműködés, probléma-megoldás, az internetes kommunikáció sokféle formájának használatával fejlődik a szegedi demo szociális kompetencia kommunikációs kompetencia Hatékonyságának kulcsa Az IKT eszközök használata és a többirányú tevékenység összefogása révén jelentős motivációs hatás sal bír, megköveteli és biztosítja a diákok aktív részvételét a munkában. Olyan virtuális közösségek jöhetnek létre, amelyeknek tagjait a közös érdeklődés, kreatív együtt gondolkodás köti össze. szegedi demo Alternatíva A tudásbázis-építés izgalmas alternatívaként szolgálhat a számítógép/internet-használat öncélú formáival szemben (lásd Netgenerációs kutatás!), miközben a tanulók szinte észrevétlenül jutnak új ismeretek birtokába. szegedi demo Motiváció A tanulóra ösztönző hatású, amikor saját produktumát látja az interneten. Olvashatja a visszajelzéseket munkájáról. Figyeli, értékeli a kérdéseire adott válaszokat. Aktívan részt vesz és felelősséget vállal a közösség munkájában. szegedi demo Lehetséges lépések tanári (mentori) oldalról Wiki szoftver kiválasztása, letöltése, telepítése iskolai vagy egyéb szerverre. A wiki testreszabása, beállításainak megadása. A wiki - szerkesztés lépéseinek elsajátítása. Jogosultságok kiosztása (admin, mentortanárok , tanulók). Néhány mintakérdés feltöltése. A tanulók számára a weblap elérhetőségének megadása. A feladatok meghatározása a tanulók számára, szabályok ismertetése, kérésre segítségnyújtás Folyamatos monitorozás, moderálás szegedi demo Lehetséges lépések tanulói oldalról Regisztráció (saját névvel, egyénileg vagy csoportosan) Alkalmas kérdések kitalálása Illusztrációk (kép, animáció, video- vagy hanganyag) elkészítése/felvétele Illusztrációk számítógépre való letöltése, válogatása, szerkesztése A bejegyzés begépelése, illusztráció csatolása, beküldés (publikálás) - a wiki - szerkesztés lépéseinek elsajátítása. Kérdések megválaszolása Saját kérdésekre adott válaszok, hozzászólások (kommentek) figyelése, reagálás Mások kérdésein való gondolkodás, válaszadás Szavazás A hét kérdése/válasza témában Töprengés újabb alkalmas kérdéseken. szegedi demo Értékelés Egy lehetséges szempontsor: Témaválasztás Tartalmi megvalósítás Nyelvhelyesség Audiovizuális tartalom Hang, kép és szöveg összhangja Aktivitás az online kommunikációban szegedi demo Tanári kompetenciák Kollaboratív platformok használatának felhasználói szintű ismerete. A tudásépítő felfogással összhangban áll, ha a diákokkal együtt fedezzük fel a kiválasztott platform által kínált lehetőségeket. szegedi demo Tanári kihívások a feldolgozható témák összegyűjtése és kiválasztása segítségnyújtás a háttéranyagok összeszedésében az egyes tantárgyak közötti integráció megteremtése. szegedi demo Várható nehézségek Internetről vagy nyomtatott forrásból származó képek esetében szerzői jogi , fényképeknél személyiségi jogi kérdések tisztázása, plágium elkerülése. Nem megfelelő típusú, színvonalú kérdések/válaszok - a többi felhasználó reagálása nyomán ezek valószínűleg kikerülnek a rendszerből, amely önszabályozó módon működne mind tartalmi, mind helyesírási vonatkozásban. Nem kevés időt igényel a mentortanártól! szegedi demo Megvalósítás (PHP és MySQL támogatással rendelkező) tárhely domain név regisztrálása (opcionális) wiki szoftverek összehasonlítása : http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_software - 44 féle http://www.wikimatrix.org/ - 124 féle választott wiki: MediaWiki szegedi demo MediaWiki www.mediawiki.org PHP programozási nyelven íródott, szabad szoftverű wikicsomag a Wikipediához készült manapság már a Wikimedia Alapítvány több projektje, és más wikik is használják szegedi demo Miért jó a MediaWiki? Stabil működésű, közösség által fejlesztett, nagy mennyiségű tartalom kezelésére is alkalmas rendszer. A MediaWiki jelölőnyelve a hagyományos szövegszerkesztő programok koncepciójához illeszkedő, könnyen megtanulható és használható A MediaWiki összes tartalma egy belső hypertextes adatbázis ba rendeződik. A MediaWiki nyelvét, felépítését és funkcióit megismerő diákoknak később nem okoz problémát a Wikipédia szerkesztése sem. szegedi demo Tudod-e, hogy? - akkor később és most Eddigi eredmények Szakmai blog a témáról: http://blog.sulinet.hu/tudodehogy/ Egy, a tanulók által közösen épített, tematikus kérdezz-felelek wiki kategorizálás: műveltségterületek szerint Tanári/diák segédkönyv konkrét gyakorlati tanácsokkal A kipróbálás tanulói és szaktanári tapasztalatai igen pozitívak! szegedi demo Néhány szaktanári vélemény A wikizést nem próbáltam még, de nagyon tetszett, feltétlenül ki szeretném próbálni! A wiki keretrendszert kipróbálnám, mert amellett, hogy egyszerűen használható, a gyerekek egy "komoly" internetes oldalt hoznak létre, ami nagyon motiválóan hat rájuk. A wiki szemléletű új generáció a megoldás! szegedi demo A továbbfejlesztés lehetőségei Az első pozitív tapasztalatokat követően a pedagógusok érdeklődése és bekapcsolódása nyomán a www.tudodehogy.hu országos tudásbázissá válhat. Több mentortanár összehangolt munkája szükséges a kontrollált, színvonalas működéshez. Széleskörű használata esetén érdemes a nyelvi korlátokon átlépni, azaz idegen nyelv(ek)re (angol, német stb.) lefordítani egyes tartalmakat. szegedi demo Felhasznált irodalom Dorner Helga (2007): Kollaboratív tudásépítés számítógéppel segített tanulási környezetben - a tudásépítő interakciók elemzése, Multimédia az oktatásban konferencia, http://www.bmf.hu/conferences/multimedia2007/55_DornerHelga.pdf Fehér Péter (2001): Konstruktív pedagógiai kísérletek és számítógéppel segített tanulás http://edutech.elte.hu/multiped/szst_01/szst_01.pdf Fehér Péter (2010): DIGITÁLIS MESÉK - DIGITÁLIS PAPÍRON". In: IKT - MOZAIK. Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához. Szerk.: Kőrösné Mikis Márta, OFI. Hunya Márta: Kollaboratív oktatási környezetek: http://edutech.elte.hu/multiped/szst_09/szst_09.pdf Fehér Péter - Hornyák Judit (2010): Mítosz vagy valóság? A netgeneráció jellemzői Magyarországon (VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.) szegedi demo Tudod-e, hogy? Ki volt az előadó? Sutka Irén: [email_address] Szegedi Gazdasági Középiskola Vasvári Pál Tagintézménye www.vasvari.hu Ki segítette a munkáját? Fehér Péter PhD, Educatio Kht. munkatársai Mi következik most? Az előadó megköszöni a figyelmet. ? Képek forrása: http://www.free-power-point-templates.com
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A könyvtári digitalizálási munkafolyamat gyakorlati kérdései
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 66
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x575 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet