D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : digitalisgyujtemenyek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Digitális gyűjtemények és a Creative Commons
B e s o r o l á s i   c í m : Digitális gyűjtemények és a Creative Commons
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Drótos
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-24
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Multimédia, virtuális valóság
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Bűnmegelőzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szerzői jog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyi jog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szellemi tulajdon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkalmazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogelmélet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információ
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Digitális gyűjtemények és a Creative Commons Drótos László Magyar Elektronikus Könyvtár
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 Digitális gyűjtemények és a Creative Commons Drótos László Magyar Elektronikus Könyvtár Dia 2 Lawrence Lessig, a Stanford Egyetem jogászprofesszora, a Creative Commons alapítója és jelenlegi vezetője F http://hu.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Lessig F http://www.lessig.org/blog/ F http://www.szabadkultura.hu Dia 3 Dia 4 Az eredeti Creative Commons és a külföldi honosítások F https://creativecommons.org F https://creativecommons.org/worldwide Dia 5 Dia 6 Public Library of Science, Science Commons, Connexions, MIT OpenCourseWare F http://www.plos.org F http://sciencecommons.org F http://cnx.org F http://ocw.mit.edu Dia 7 Dia 8 A Yahoo és a Google keresőjébe beépült CC F http://search.yahoo.com/cc F http://www.google.com/advanced_search?hl=en F http://search.creativecommons.org Dia 9 Dia 10 A magyar CC honlap, a magyar licencek és a Startlap linkgyűjteménye F http://www.creativecommons.hu F https://creativecommons.org/license?lang=hu F http://creativecommons.lap.hu Dia 11 Dia 12 A Creative Commons a Magyar Elektronikus Könyvtárban F https://mek.oszk.hu F https://mek.oszk.hu/html/kapcsolat.html feltoltes F https://mek.oszk.hu/03200/03207/
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: E-könyvek az elektronikus könyvtárban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x574 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet