D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : csalad_muvtoriben.jpg
C Í M 
F ő c í m : Család a művészettörténetben
B e s o r o l á s i   c í m : Család a művészettörténetben
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Habók
U t ó n é v : Lilla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-05-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : művészettörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : házasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vizuális művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Családi téma megjelenése a művészettörténetben Habók Lilla Hátrányos helyzetű fiatalok nevelése szeminárium 2009. 05. 14. 2. Festményeken és szobrokon megjelenő családok tematizálva Családokban az érzelmi viszonyok változása az idők során Az ideális nő változása Művészcsaládok 3. Igaz szerelem Canova: Cupido és Psyche 1787-1793 Apuleius, ókori római író története 4. Házasságon kívüli szerelem Sergel Mars és Venus 1770 Szerelmükből öt gyermek született 5. Dante Gabriel Rossetti Szent György és Sabra hercegnő 1857 k. 6. Eljegyzés Pavel Andrejevics Fedotov Leánykérőben 1848 Kulturális különbségeket is említhetünk 7. Jan van Eyck Arnolfini házaspár 1434 8. Esküvői szokások Jean-Baptiste Greuze Falusi meny-asszony 1761 9. Házasság John Deare I. Edward és Kasztíliai Eleonóra 1789-1795 25 gyerekük született, Edward 67 évesen halt meg 10. David Antoine Lavoisier és felesége portréja 1788 11. Anya és gyermeke Johann Friedrich August Tischbein Anne Pauline Dufour-Feronce fiával, Jean Marc Alberttel 1802, Kassel 12. Picasso anya-gyermek képei 13. Apa és gyermekei Friedrich von Amerling Rudolf von Arthaber és gyermekei 1837 14. A dolgozó apa gyermekeivel Courbet Proudhon gyermekeivel 1865 15. Gondterhelt apa Madarász Viktor Zách Felicián 1858 MNG Zách Klára bevallja, hogy már nem ártatlan 16. Testvéri kapcsolat Shadow Lujza és Friderika hercegnő kettős szobra 1795-97 17. Théodore Chassériau A két nővér 1843 Testvérek és a hasonlóság 18. Runge A Hülsenbeck testvérek 1805-1806 19. Család Francois-Pascal Gérard Moritz Christian Reichsgraf von Fries családja 1800 20. Johann Friedrich Overbeck Önarckép családja körében 1823 Egyermekes család 21. Schnorr von Carolsfeld: 1828 Runge: 1805-1806 Menekülés Egyiptomba Szülői gondviselés 22. Anonyme: Portrait d'un homme et de ses enfants 1810k Le Mans, Musée de Tessé Nagy család, sok gyermekkel, csak apával 23. Barabás Miklós Vásárra induló román család 1843 24. Többgenerációs család Benjamin West A Hope család 1802 25. Goya IV. Károly és családja 1799-1800 Nagy család, merevség, de a gyerekeket az édesanyák fogják 26. Temetés Gustave Courbet:Ornans-i temetés, 1850 Haláleset, temetési szokások változása 27. Canova Mária Krisztina főhercegnő síremléke befejezve 1805 28. Siratás G. Hamilton Andromaché siratja Hektort 29. Bosszú a kedvesért G. Hamilton Brutus esküje Shakespeare- Lucretia 30. Családon belüli erőszak Delacroix Médeia megöli gyermekeit 1862 Tett oka: férje, Iaszón elhagyta őt 31. Johann Friedrich Overbeck Józsefet eladják testvérei 1816-17 32. Romulus és Remus 33. Tiziano Káin és Ábel Santa Maria della Salute 1542-44 34. Családi tragédiák David festményein 35. David: A Horatiusok esküje 36. David: Brutus 37. Szociálisan nehéz helyzet Daumier: Harmadik osztályú vasúti kocsi, 1862 k. 38. Időrendi sor Septimus Severus császár és családja II. század viaszfestés 39. Jan van Eyck Rolin kancellár Madonnával 1435 Család és vallás 40. Időrendi sor Gainsborough Andrews család 1750 k. érdekházasság 41. Időrendi sor Runge A művész szülei és gyermekei 1806 42. Időrendi sor Fernando Botero Joachim Jean Aberbach és családja 1970 43. Női ideálok 44. Művészcsaládok Parlerek Szent Vitus dóm, Prága XIV. század Heinrich, Peter Családi vállalkozások 45. Művészcsaládok Ferenczy család Károly nagybányai iskola vezéralakja, gyermekei: Noémi - kárpit Béni szobrász XIX. század tehetség öröklődése
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Nikolett: Ne csak unokáink lássák : avagy az új WEB (2.0)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 45
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet