D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : mekbemutat.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar Elektronikus Könyvtár kiterjesztett gyűjteményének és gyűjtésének bemutatása
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Elektronikus Könyvtár kiterjesztett gyűjteményének és gyűjtésének bemutatása
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Moldován
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1960-
V I A F I d : 121376103
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-12-02
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Beszerzés, dokumentumellátás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár szakmai továbbképzésén 2013.12.02-án elhangzott előadás prezentációja
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR E-SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Magyar Elektronikus Könyvtár kiterjesztett gyűjteményének és gyűjtésének bemutatása Vörösmarty Mihály Könyvtár MKE Fejér Megyei Szervezete Székesfehérvár, 2013.12.02. BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 2. Tartalom 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Digitális könyvtári modellek MIT? - A gyűjtés tárgya HOGYAN? - A gyarapítás lehetőségei HOGYAN? - A gyarapítás gyakorlata Állomány Bővítés - E-folyóiratok EPA Bővítés Digitális képek DKA Tervek, fejlesztések BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 12/01/13 Országos Széchényi Könyvtár E-szolgáltatási Igazgatóság 2 3. Digitális könyvtári modellek Hagyományos digitális könyvtár Saját analóg főként nem jogvédett - állományának digitalizált változata.MEK modell a hagyományos könyvtár A digitális, könyvszerű dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, nyilvános szolgáltatása. Kísérletezés radikálisan új digitális környezetben, pl. Új dokumentumtípusok, (pl. hangoskönyvek) Fájltípusok, (pl. HTML, LIT, XML, EPUB) Szolgáltatás típusok (pl. akadálymentes, mobil) BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 3 4. MIT? A gyűjtés tárgya Gyűjtőköri leírás https://mek.oszk.hu/html/irattar/gyujtokor.htm Elektronikus szöveget, pl. Benyó Judit: A szerelem zarándokai Digitalizált könyveket, pl. Királyi Magyar Természettudományi Társulat E-könyveket, pl. Somkuti Gabriella: Mindennapok lépcsőfokain E-kiadásokat pl. Donászy Ferenc: Oroszlánok és tigrisek közt BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 4 5. HOGYAN? - A gyarapítás lehetőségei 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet : A hatályos köteles rendelet 2013-ban. 2013. 03. : A kötelespéldányszolgáltatás rendelettervezete Elektronikus köteles -> 2008. OSZKDK.oszk.hu Voluntary deposit versus legal deposit?! 2012. 11. CENL Statement on the Implementation of (Statutory and Voluntary) Deposit Schemes for NonPrint Publications. 2007. Digital Legal Deposit National Library Singapore BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 5 6. HOGYAN? - A gyarapítás gyakorlata Honlapokról engedéllyel, pl. Iskolakultúra könyvek Önkéntes felajánlások, beküldés, szerzőktől https://mek.oszk.hu/html/kapcsolat.html feltoltes Együttműködési megállapodások kiadókkal, Pl. Mikes International, Hága, MTA kutatóintézetekkel Digitalizálás MEK egyesület támogatásával karakteres kiadványok - e-book saját erővel alkalmi pl. szerzői kérések Papp Tibor önkéntesek által, pl. SZTE Simon Melinda példa Partner könyvtárak, pl. Székelyudvarhely Róth András Lajos Külföldi könyvtáraktól átvéve pl. archive.org - példa Szövegvásárlás MEK Egyesület Pl. CD kiadványok konverziója, Jókai összes művei - Arcanum BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 6 7. Állomány Megoszlási statisztika https://mek.oszk.hu/html/megoszlas.html Szépirodalom klasszikus és kortárs pl. Cseke Gábortól Társadalomtudomány pl. történelem, közgazdaságtudomány, néprajz, pedagógia Kézikönyvek lexikonok, szótárak, katalógusok, bibliográfiák főként a Hungarológiai Alapkönyvtár projekt révén, pl. Bibliographia Hungarica Hangoskönyvek MVGYOSZ, MEK Egyesület, szerzőktől, kiadóktól, önkéntes Felolvasóktól, E-könyvek Konvertált MEK Egyesület, önkéntesek, pl. Kindlevarázs, Lelovics Zoltán Eredeti szerzőktől, kiadóktól pl. Biblia Kindle-re küldés új szolgáltatás BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 7 8. Bővítés E-folyóiratok 2004. Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívum EPA.oszk.hu Online és digitalizált folyóiratok országos nyilvántartása - Bejelentés Digitális folyóiratok archiválása és nyilvános szolgáltatása szerkesztőségek engedélyével Gyűjtőköre Digitalizált folyóiratok, pl. Színházi élet Online folyóiratok nyomtatott háttérrel, p. Iskolakultúra Eredeti online folyóiratok, pl. Mikes International BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 8 9. Bővítés Digitális képek 2007. Digitális Képarchívum DKA.oszk.hu Gyűjtőköre Nyilvános digitális képek Fotósok gyűjteményei Digitális könyvek, folyóiratok illusztrációi Oktatási, tudományos prezentációk Infografikák (terv) Gyűjtemények BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 9 10. Tervek, fejlesztések Mobil világ, pl. E-book konverzió, Kindle-re küldés Mobil felületek m.mek.oszk.hu, mobil EPA terv Mobil alkalmazások OPDS katalógus e-könyv olvasókba illeszthető (kísérleti) Integráció, pl. Europeana MEK, DKA OAI-PMH szerverek segítségével Közös kereső MEK-EPA-DKA Határon túli digitális gyűjtemények közös keresése MEK Egyesület NEA pályázat 2013. Szemantikus web, metaadatok fejlesztése pl. VIAF integráció a MEK metaadataiba, példa Google map integráció MEK, DKA BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 10 11. Köszönöm a figyelmet! Moldován István E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya moldovan@oszk.hu BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE 11
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Az elektronikus könyvek világa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet