D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : k2.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/030300/030334/k2_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : K2
B e s o r o l á s i   c í m : K2
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Takács
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2007-11-26
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : információkeresés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : böngésző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információkeresés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keresési technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. K2 Takács Dániel (webkönyvtáros) Moholy­Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára Veszprém, 2007. november 26.. 2. Mi az a Könyvtár 2.0? elmélet + gyakorlat hagyományok őrzése + innováció közösség: felhasználó (új szemlélet, szaktudás, tartalomgyártás) szakember (átfogó szaktudás, koordináció) környezet (fizikai és virtuális, technikai) 3. Elmélet szinte filozófia ­ FIKSZ : K2 Webzine nem lehet elválasztani a gyakorlattól önképzés és innováció széles látókör, befogadókészség, rugalmasság felhasználó­központúság és miért felhasználó? 4. Elmélet szabad szoftverek és információáramlás szabad szoftver (free nem ingyenes): futtatás, működés vizsgálata és az igényekhez való igazítása nonprofit célból történő másolás, terjesztés, fejlesztés, és ennek megosztása a nyilvánossággal (GNU General Public License) OpenSource (nyílt forráskód) 5. Elmélet szabad információáramlás: közösségi tartalomszerkesztés (demokratikus) villámgyors számtalan csatorna (email, IM, sms, twitter, blog, wiki, feed) egy (kevés) koordinátor számtalan tartalom­ előállító jogok tisztázása Creative Commons 6. Fogalmak feed csatorna RSS Really Simple Sindication (fájlformátum) podcast hanganyag sugárzása CMS (Joomla!, Drupal) Content Management System blog (WordPress) wiki (MediaWiki) 7. Ha olcsón akarjuk megúszni példa környezet: operációs rendszer: Ubuntu (Linux disztribúció) irodai csomag: OpenOffic böngésző, levelező: Firefox, Flock, Thunderbird IM: Pidgin és a webes alkalmazások (Google Docs, Slideshare, Flickr, Bloglines stb.) 8. On­line iroda Bloglines http://beta.bloglines.com/http://beta.bloglines.com/ 9. On­line iroda Google Docs 10. On­line iroda Google Calendar 11. On­line iroda Flickr 12. On­line iroda del.icio.us 13. On­line iroda Twitter (Turulcsirip) 14. CMS­ek CMS Joomla! Drupal wiki MediaWiki TikiWiki pbwiki 15. CMS­ek blog magyar szolgáltatók: blog.hu (index), freeblog, blogter külföldiek: WordPress, Blogger (Google) magyarul is beszél saját szerveren: WordPress, MovableType 16. IKR és OPAC új igények OPAC manifesztum önálló, könyvtári fejlesztésű rendszerek legnevesebbek: Koha, Evergreen webalapú katalógusok: LibraryThing, Scriblio, UTCA, nemecsek.hu 17. IKR és OPAC KOHA teljes rendszer platformfüggetlen teljesen testreszabható megjelenés OPAC magyar felület 18. IKR és OPAC Evergreen 2005 óta listázható katalógus beépített helyesírás­ellenőrző keresési tippek plusz tartalom hozzáadása (borító, vélemény, ismertető) 19. IKR és OPAC LibraryThing webalapú katalógus olvasók, szerzők, kiadók és könyvtárak 80+ könyvtárból szed adatokat szociális hálóként is működi (Facebook) magyarul is beszél 20. IKR és OPAC Scriblio WordPress (blog) alapú hatalmas felhasználótábor hagyományos katalógus + a WP flexibilitása és interaktivitása (megjelenés, pluginek, testreszabhatóság) 21. És akkor telepítsünk WordPress­t! 22. Köszönöm a figyelmet! daniel.takacs@gmail.com http://ek.klog.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kiss Zsuzsanna: Tematikus információforrások az Interneten I.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet