D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : digitalizlsaknyvtrban.jpg
C Í M 
F ő c í m : Digitalizálás a könyvtárban
B e s o r o l á s i   c í m : Digitalizálás a könyvtárban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Takács
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-02
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-12-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hardver, digitális eszközök
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitalizáló berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Digitalizálás a könyvtárban mit, mivel, hogyan, mikor, miért, mennyire 2. számok, tehát:vihetőmásolhatómódosíthatónehezen megfoghatóMi?http://www.flickr.com/photos/pinksherbet/ 3. helye a könyvtárban:szakkönyvtárakközkönyvtárakHol?http://www.fastcodesign.com/1662561/what-happens-to-libraries-in-the-post-print-era 4. feladat:megismerésterjesztésVeszély?http://wiki.mobileread.com/wiki/EBook_Lending_Libraries 5. forradalom:tanuláskutatáspublikálás(művelődés)Lehetőség?http://www.engadget.com/2009/10/27/ebooks-making-libraries-popular-again-can-do-nothing-about-your/ 6. az emberek többsége olvasni akarMiért http://www.flickr.com/photos/jonno259/ 7. Miért http://www.sony.com 8. És nem...?http://www.sony.com, http://purrverts.blogspot.com 9. olcsóbb: nincs papír-, szállítási, tárolási, terjesztői költség (+ energia) Előnyök http://www.flickr.com/photos/randomcuriosity/ 10. kisebb: 1 gigabyte = 500 000 oldal gépelt szöveg, azaz a Library of Congress teljes állománya (28 millió kötet): 5,7 terrabyte (a hazai kiskereskedelemben jelenleg kapható legnagyobb merevlemez: 6 TB)Előnyök 11. gyorsabb: Wi-Fihálózat használata, 3G/4G mobilinternet-kapcsolatkreatív: házi ePub-készítésElőnyök http://isctockphoto.com 12. szerzői jog védelme (a szellemi alkotás közlésének átalakulása) formátumba-zártság (rengeteg inkompatibilis formátum): jövő - legegyszerűbb formátum (az emberek olvasni akarnak, ld. MP3 vs. WAV) drága olvasókészülék kiforratlan technológia szolgáltatóhoz való kötöttség (Amazon-botrány, iStore)Hátrányok 13. tervezésLássunk neki 14. dokumentumok:típusokállapotrendszerMilyen?http://www.flickr.com/photos/hughelectronic/ 15. eszközök:beolvasástárolásszolgáltatásfelhasználásMivel? 16. folyamat:felmérés (restaurátor)javítás (restaurátor)digitalizálásutómunkálatokközzétételHogyan?http://www.goldenislesenterprises.com/other_specialty_items 17. platform (mobil, tablet, ekönyv, PC, TV)Közzétetel http://www.engadget.com/2010/10/05/sonys-google-tv-controller-outed-on-abcs-nightline-video/, http://www.flickr.com/photos/timtom/ 18. platform (POD)Közzétetel http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1173013/A-novel-idea-The-machine-print-book-minutes.html 19. védelem (DRM)Közzétetel http://www.flickr.com/photos/maistora/ 20. formátumok (nyílt és zárt, méret, képek, platform) - jelenleg 27 féleKözzétetel http://www.flickr.com/photos/pentaprism_/ 21. És mindenki boldoghttp://www.happytreefriends.com 22. szerepektechnológiákterekszervezeti felépítéskapcsolat a felhasználóvaldokumentumhasználatIzgalmas kérdések 23. Takács DánielBudapesti Ügyvédi Kamara Könyvtáramail: daniel.takacs@gmail.comblog: http://ek.klog.hutwitter: daniel_takacsköszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A könyvtári digitalizálási munkafolyamat gyakorlati kérdései
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 23
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet