D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : iskkvtblogokkv.jpg
C Í M 
F ő c í m : Könyvtári blogok, közösségi webes lehetőségek iskolai könyvtárak számára
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtári blogok, közösségi webes lehetőségek iskolai könyvtárak számára
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kámán
U t ó n é v : Veronika
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04.02
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-12-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs társadalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : blog
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virtuális valóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közösség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetének, 2014. március 11-én elhangzott előadás prezentációja. Műhelyfoglalkozás.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Könyvtári blogok, közösségi webes lehetőségek iskolai könyvtárak számára Kámán Veronika informatikus könyvtáros Óbudai Árpád Gimnázium 2. a helyi átjáró a tudás felé, s biztosítja az alapvető feltételeket az élethosszig tartó tanuláshoz, az önálló döntéshozáshoz és a kulturális fejlődéshez mind az egyén, mind a közösség számára. (IFLA-UNESCO közös könyvtári nyilatkozat, 1995.) 3. A tizenévesek különleges figyelmet igényelnek, hiszen ez az az életkor, amelyben a legtöbben elhagyják a kedvtelésből történő olvasást. Ajánlatos tehát, ha folyton változó érdeklődésüknek megfelelően könyvek széles spektrumával ismertetik meg őket az őket bátorító könyvtárosok és mások, akik tudatában vannak pszichés és érzelmi fejlődésüknek. (Kiáltvány az olvasóért. International Book Committee and International Publishing Association, 1992.) 4. Az iskolai könyvtár. Találkozási pont, közösségi tér. Nemcsak a falakon belül van. Egy testhezálló hely Feladata a forráshasználat fejlesztése (megtalálni, idézni, bemutatni) Az internetről és a nyomtatott forrásokból származó információk legyenek összehasonlíthatóak. 5. Légy ott, ahol a fiatalok vannak! 6. Az iskolai könyvtár felhasználói nemcsak a diákok! Az iskolai könyvtár felhasználói nemcsak a diákok! Szülők Fenntartók Jövőbeni diákok Öregdiákok 7. A közösségi web Kulcsfogalmak: közösség és együttműködés A szolgáltató csak a keretrendszert adja, amelyet a felhasználó tölt meg tartalommal. 8. Facebook 9. Facebook 10. Slideshare 11. Diigo 12. LibraryThing 13. Rukkola 14. Iskolai könyvtári blogok, avagy 15. Csináld magad! (és ne várj a rendszergazdára ) 16. Hogyan? Az érdekel, ami rólam szól. Együtt a diákok bevonásával Együtt a kollégákkal, a munkaközösségekkel Tervszerűen Színesen és sokfélén 17. Lehetséges tartalmak Könyvtári programok Iskolai programok (a tanév helyi rendje alapján) Jeles napok Évfordulók, (könyves) világnapok 18. Néhány példa 19. Köszönöm a figyelmet! Kámán Veronika informatikus könyvtáros kaman.veronika@arpad.sulinet.hu Óbudai Árpád Gimnázium
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Könyvtári honlapok, blogok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet