D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : knyvtrihonlapokblogok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Könyvtári honlapok, blogok
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtári honlapok, blogok
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Habók
U t ó n é v : Lilla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2008-11-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet általában
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs társadalom
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : blog
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : napló
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tájékoztatás 3. szemináriumra készített prezentáció, nem teljesen hozzáértően, kissé szubjektíven...
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A honlapok lehetnek statikusak és dinamikusak. A statikus weblapok tartalma állandó, nem változik (például bemutatkozó oldalak) csak manuális átszerkesztéssel. A dinamikus weblapok alapeleme az ún. motor, amelynek segítségével ismételten végezhetőek azonos műveletek egyszerűen (például hírportálok) és nem kell a forráskódot manuálisan szerkeszteni, mert azt a honlapmotor állítja elő sablonszerűen. A statikus weblapok létrehozására alkalmas a HTML és JavaScript és minden kliens oldalon futó webes nyelv. A dinamikus weblapokhoz szükség van egy-egy olyan leíró nyelvre (például PHP, Java), amely szerveroldali és a szerveren képes a felvitt információkat/adatokat rögzíteni akár szöveges (fizikai fájlok), akár adatbázisba betárolás formájában (például mySQL, postgreSQL). (Forrás: Wikipédia)
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Könyvtári honlapok, blogok - Új fejlesztések Készítette: Habók Lilla 2008. 11. 15. 2. Tartalom Mit tanultunk eddig? Pozitív és negatív példák megtekintése (blogok, megyei-, városi-, egyetemi könyvtárak honlapjai) Összehasonlító elemzés, statisztika 3. Könyvtári honlap-történet röviden (Vida Andrea, TMT) Egyszerű tájékoztató: nyitvatartási idő, elérhetőség, szolgáltatásaik tematikus ugrópontgyűjtemények, virtuális könyvtárak, elektronikus könyvtárak, helyi gyűjtemények saját webOPAC, más könyvtárak OPAC-jaihoz kapcsolódó hivatkozások, webes adatbázisok Portálok, blogok 4. Szakma viszonya a honlapokhoz Hagyományos Sablonos, sematikus, csak magát a könyvtárat mutatja be Így is elég időt töltünk a számítógép előtt, csökkenti a személyes kapcsolatokat Helybeni tájékoztatás (Nem adnak rá támogatást, alapszabályt kellene módosítani hozzá) Újhullámos Web2.0 = K2: segíti az ismerkedést, közösségépítést, pl. önkéntesek könyvajánlói Dinamikus visszajelzések: chat vendégkönyv sms-ben könyvhosszabbítás nyílt hozzáférés könyvek tagelése Képviselő pl.: Horváth Sándor Domonkos (Győr), Barki Katalin (Szombathely) 5. Technikai kivitelezés, elvárások PHP-alapú, nyílt forráskódú CMS-rendszerek: Joomla, Drupal stb. hasonlóság EU ajánlások és kritériumok a kulturális honlapok készítéséről (kézikönyv, 2004) Mire használja a könyvtár a honlapot? Portál esetében: Kinek készült? Mekkora a látogatottsága? Mi szerepel rajta? 6. A kulturális honlap minőségi követelményei (2003. MINERVA Project) Átláthatóság (melyik intézmény) Hatékonyság (keresés, navigáció) Karbantartottság (újítások, naprakész hírek) Elérhetőség (fogyatékkal élőknek, bármilyen böngészővel, mobilról) Felhasználó-központúság (közérthető, linkgyűjtemény, visszacsatolás) Interaktív (fórum) Többnyelvű Átjárható (távoli keresés) Jogkövető (adatvédelem, szellemi tulajdonjog) Hosszú távú megőrzésre törekvő (archívum) 7. Könyvtár 2.0 alkalmazások (Mikulás Gábor, KATALIST) otthoni és könyvtári dokumentumok virtuális összeosztása (az állomány kiterjesztése) személyes olvasói bejegyzések a könyvtári katalógusba (bevonás a feltárásba) a könyvtári katalógusba fizikai dokumentumokon túl címek, zenék, képek, klipek blogok, honlapok, személyes profilok stb. felvétele sokcsatornás kommunikáció (fizikai hozzáférés mellett sms, azonnali üzenetküldés stb.) 8. Klog: a könyvtári blogok Blog: könnyebb kezelhetőség, gyorsan frissíthető, nem szükséges a szekértelem Magyar könyvtári blogok gyűjtőhelye 2006. októberétől, cél közös keretet adni Paszternák Ádám (NYF), Takács Dániel (ELTE) Közel negyven blog a klog.hu domainen nem mind frissül megfelelően -> felülvizsgálásuk Az oldal célja, hogy a könyvtári élet különböző területein dolgozó könyvtárosok szabad környezetben blogalapú kommunikációs és tájékoztató felületet tudjanak kialakítani, amely segíti őket a tudományos és szakmai céljaik megvalósításában, illetve az eredmények közzétételében, megosztásában és megvitatásában. Tartalom: angolból fordított szakcikkek, program-, könyvajánlók stb. 2008. október: költözés az OSzK-ban található szerverről a Miner.hu webkettes keresőhöz 9. Klog szerkesztése 10. A Példakép - Paszternák Ádám kezdeményezése Rovatok pl. 0 forintos ötletek, Használó & Könyvtár, Webajánló,Tanmese (képregény) Kb. kétnaponta frissül, de akkor több hír Állandó olvasótábor, sok komment Pályázat: Megmutatnád a könyvtárad? Feliratkozás Hírlevélre, tippek megosztásra 11. Könyvtári honlapok az újítások és K2 alkalmazások tükrében 12. Országos Széchenyi Könyvtár, HUMANUS - http://www.oszk.hu/humanus/ Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa 2008. február 5-től, MANCI helyett magyar vonatkozású nyomtatott, elektronikus humántudományi (rész)dokumentumok feltárása, rendszerbe foglalása Firefox-szal nem jelenthető meg Tudományterületek szerinti felosztás 13. Könyvtári Intézet: Könyvtárportál Folyamatban lévő kezdeményezés Készítők: Kardos András, Takács Dániel, Paszternák Ádám 2008-2013 stratégia célkitűzésének része: épülettől és nyitvatartási időtől függetlenül hozzáférés a könyvtári szolgáltatásokhoz nem könyvtári információk becsatornázása (iwiw, wiki, könyvesbolt, antikvárium, elektronikus szolgáltatások) Jelenleg első fázis fejlesztésének vége A készülés menete blogban: http://konyvtar.info/terv / A portálon könyvtárak maguk szerkeszthetik a rájuk vonatkozó adatokat, híreket, eseményeket - de ott lesz az éves statisztika, nyilvános könyvtárak jegyzéke, szakfelügyeleti felmérések adatai Felhasználók bevonása a munkába 14. Megyei könyvtári honlapok újításai ( Forrás: http://polcologia.klog.hu/) 19 megyei könyvtár honlap 6 legrégebbi honlap: Békés, Pest, Somogy, Tolna, Veszprém, Zala használó-közelibbé kellene tenni őket Utóbbi időben változáson átment honlapok (elsősorban design): Somogyi-könyvtár, győri KKMK, egri Bródy Sándor K., szolnoki megyei könyvtár, debreceni megyei könyvtár 15. Somogyi könyvtár (Szeged) http://www.sk-szeged.hu Virtuális kiállítások menüpont: Helytörténeti vonatkozás, Irodalom, Képzőművészet, Zene, Könyv-, sajtó-, Nevelés-, Művelődéstörténet (+ akadálymentes változat) 16. Bródy Sándor Könyvtár (Eger) http://www.brody.iif.hu 2008. május óta, tesztüzemmód Mozgó könyvajánló bal sávban felül Interaktivitásra serkentő menüpontok: vendégkönyv, feliratkozás hírlevélre, (szavazások) Vízszintes menüsorban lenyíló ablakok 17. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet (Szolnok) http://www.vfmk.hu/ Rendezvények a középső sávban Fő helyen keresési lehetőség Fórum: panaszkönyv, könyvajánlás, beszerzés-ajánlás inaktív felhasználók 18. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár - http://www.hbmk.hu/ 2007. 05.: Új könyvtár, új honlap Középen rendezvények, menüsor baloldalon Érdekes: könyvtárat hirdető szpot 19. Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) http://www.ekmk.hu Részletes leírás könyvtárról, szolgáltatásokról Egy-két link a linkgyűjteményben Helyismeret bőséges leírással, linkekkel Nincs benne K2-es elem 20. Városi könyvtárak 21. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár http://eufszek.blogspot.com/ 2007. július 13. óta FSZEK Európai Uniós Gyűjteménye blog Könyvtárban található Euroatlanti Integrációs Gyűjtemény (1997-től) alapján újdonságok és érdekességek az EU-s tájékoztatással, tájékozódással kapcsolatban, pl. hozzáférés EU hivatalos dokumentumaihoz, konferenciák RSS gyűjtemény linkgyűjtemény a del.icio.us-ben 2008. június 12.: Európai Uniós Közkönyvtári Hálózat létrehozása Budapesten, cél: a főváros lakosságának ellátása EU vonatkozású információkkal 22. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár (Balmazújváros) http://www.lmvk.hu/ Címoldalon könyvajánlók Legújabb könyvek jegyzéke Játékoldal, tesztfunkció Kapcsolódó galéria művészek festményeivel Vendégkönyv, Fórum, chat 23. Ásotthalmi városi könyvtár http://www.c3.hu/~ahalom/ Nyitvatartás és könyvtártörténet egy-két képpel, a város nevezetességeivel Kezdetleges próbálkozás, de legalább van 24. Tapasztalat a városi könyvtárak honlapjairól Érzékelik a kor haladását, próbák kisebb-nagyobb sikerrel Még sok a statikus oldal, egyszerű dizájn Néha a kevesebb több lenne Vannak kiemelkedő példák (Balmazújváros) 25. Felsőoktatási könyvtárak 26. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára http://konyvtar.mome.hu / Új folyóiratok tartalomjegyzékei Rövid könyvajánlók Hasznos tippek tanuláshoz, munkához Kiállításajánlók, galáriák, pályázatok Linkgyűjtemény, könyvjelzők 27. Savaria Egyetemi Központ Könyvtára http://www.bdtf.hu/konyvtar Nehezen áttekinthető Rovatfejből sok link vezet más oldalra Intranet nem minden elérhető mindenkinek 28. ELTE Egyetemi Könyvtár Külön blog és honlap Blogon rendezvényajánlók, hírek chat Honlapon hagyományos információk, a gyűjtemény leírása, kódexek 29. Tessedik Sámuel Főiskola (Szarvas) http://konyvtar.szv.tsf.hu Linkek több témakörben Online folyóiratok, megrendelt folyóiratok címei Statisztika Újdonságok adatai Nincsenek képek, kapcsolatfelvétel csak e-mailen vagy személyesen 30. Tapasztalat a felsőoktatási könyvtárak honlapjairól Több nagyon kidolgozott, sok időt fordítanak rájuk Mások az intézmény honlapjába integrálódnak, csak rövid leírást tartalmaznak a könyvtárról, pl. Szegedi Hittudományi, ÁVF Főiskola főleg a Kari könyvtárak, pl. PPKE Hittudományi Kar 31. Nemzetközi hova tovább 32. The British Library http://portico.bl.uk / Blogok kutatóktól és szervezőktől Online kiállítás képekkel, leírásokkal Virtuális könyvek telepíthetők, videó a használatukról Büszkeségeik beszkennelve podcastok letölthetők Interjúk kiállításról, könyvről, filmről stb. Hírlevél, online shop, képeslapküldés 33. National Library of Australia http://www.nla.gov.au / Képek, zene, tánc Ausztráliában leírások, linkek, hangfelvételek, kereshető adatbázis Digitalizált térképek, kották, kéziratok stb. Online kiállítások: emberek, művészet, könyvtári gyűjtemények stb. szerint Különböző célközönségnek leírások, mi érdekelheti őket 34. The New York Public Library http://www.nypl.org / Audió- és videófelvételek gyűjteményeik reklámozására (Treasures video series) Digitális gyűjtemény több mint 130.000 képpel, 2008. júniustól Szövegek gyűjteménye, pl. afrikai amerikai írónők (cikkek, adatbázisok, linkek) -> bonyolult kezelni 35. Problémák K2 használattal: Munkaerőhiány (ki készítse és frissítse?) Pénzhiány Nem is tudnak az új trendekről Honlappal: Sok hazai könyvtári honlapon eltűnik a lényeg: a katalógus, a kapcsolatfelvétel, a friss szolgáltatások Túl sok kattintással lehet eljutni a kívánt helyre Nem a használó logikája szerint vezérelt Nem foglalkoznak ezzel a közlési formával, pedig a fiatalokat így lehet megfogni 36. Felhasznált irodalom: Vida Andrea: Könyvtári honlapok megújítása: kinek, miért és hogyan? CMS-rendszerek a könyvtárak szolgálatában - TMT 53. évf. 3. szám (2006) Könyvtár Információ Társadalom (KIT) Hírlevél 2002/25., november 13. Papp József: Tartalomszolgáltatás a könyvtári honlapokon - Kaposvár, 2007. 10. 30. előadás KATALIST levelezések http://polcologia.klog.hu/megujult-megyei-konyvtari-honlapok / http://www.origo.hu/techbazis/internet/20071119-konyvtar-20-kaveval-az-iwiwen-msnen.html http://ek.klog.hu http://www.mkekemsz.hu/ http://eufszek.blogspot.com/ http://www.oszk.hu/humanus/
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Weblap
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 36
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet