D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : oszk_tp.jpg
C Í M 
F ő c í m : OSZK Social
B e s o r o l á s i   c í m : OSZK Social
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tóth
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-09
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes alkalmazások
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtárhasználat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári informatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információkeresés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hírközlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tóth Péternek, az Országos Széchényi Könyvtár Webtartalom Koordinációs Osztálya munkatársának 2011. márciusában, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában elhangzott előadásának prezentációja, amelyben azt mutatja be, hogyan zajlik egy napja a nemzeti könyvtárban.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR@nemzetikonyvtar 2011 2. 8.00 3. 8.30OSZK E-mail, Közösségi E-mail, Rememberthemilk 4. 9.00Tweetdeck, Twitter 5. 9.30Google reader, mindroom 6. 10.00Irfanview - picasa - Flickr - Indafoto 7. 10.30BLOG TUMBLR 8. 11.00FACEBOOK 9. 11.30Mobilfotó, YFROG 10. 12.00 11. 13.00Fejlesztések, újdonságok, tesztLINKEDIN, THREEWORDS, PAPER.LI, HÍRLEVÉL 12. 14.00Egyeztetések, megbeszélések, beszámolók 13. 15.00Kiállításmegnyitó, fotó, videó, 14. 16.00Skype, Mobile, Facebook chat 15. 21.00Videovágás, youtube 16. @nemzetikonyvtarTÓTH PÉTEROrszágosSzéchényiKönyvtártoth.peter@oszk.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Garamvölgyi László: Tájékozódást és tájékoztatást segítő webes fejlesztések
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne