D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hub1_album37_ejjeli_menedekhely.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek005191
C Í M 
F ő c í m : Színpad- és jelenetkép Maxim Gorkij Éjjeli menedékhely című művének III. felvonásából
B e s o r o l á s i   c í m : Színpad- és jelenetkép Maxim Gorkij Éjjeli menedékhely című művének III. felvonásából
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kossak
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1922
V I A F I d : 317076437
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Osiris Kiadó
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S o r s z á m : 2
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-03-21
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Színháztörténeti Tár gyűjteménye
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : Album 37-ből
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : Fekete-fehér
L e l ő h e l y : OSZK Színháztörténeti Tár
T í p u s : fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Színháztörténeti Tár
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színháztörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színházi fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Budai Színkör (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Hadrik Anna (1888-?)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Borostyán Sára (1879-1908)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Krecsányiné Kiss Veron (1855-1936)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Újváry Károly (1856-1918)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Follinus Aurél
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ternyei Lajos (1875-1918)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Fáy Flóra (1884-1929)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szirmai Imre (1860-1945)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kossak József (1855-1922)
V I A F I d : 317076437
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gor'kij, Maksim (1868-1936)
V I A F I d : 96998392
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1903. július 4.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3445x1674 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 120 DPI
S z í n : fekete-fehér
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn