D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 12141925.jpg
C Í M 
F ő c í m : mező részlet
B e s o r o l á s i   c í m : Mező részlet
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Mohácsi
U t ó n é v : Elvira
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : elvi
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-26
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-06-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
M e g n e v e z é s : Növényvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Alternatív gyógyászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógynövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sóska
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ökörfarkkóró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ároktő
G e o N a m e s I d : 722797
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lósóska, varfű, ökörfarkkóró
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sóska (lósóska) fajok - Rumex sp. Leírás és előfordulás: évelő vagy kétéves növények. A szikes pusztáktól a havasi legelőkig, a lápoktól a homokbuckákig mindenfelé teremnek. Többnyire erőteljes és fásodó gyöktörzsük van. A száraik 20-200 cm magasak. Leveleik az esetek többségében nagyok, szíves, lekerekített, nyélbe keskenyedő vagy dárdás vállúak. Zöldessárga virágaik június-szeptemberben nyílnak. Termésük 3 oldalú makkocska, melynek az egyes fajok pontos azonosításában kulcsfontosságú szerepe van.
Alkalmazások: a magyar népi gyógyászatban a sóska nemzetség szinte valamennyi faját használják mind a humán, mind az állatgyógyászatban, többnyire megkülönböztetés nélkül. A nővények legfontosabb alkalmazási területei a hasmenéssel járó megbetegedések (hasmenés, gyomormenés, tífusz, hastífusz, vérhas) és a különbőző eredetű bőrbetegségek (rüh, varas seb, viszketeg stb.). Az előbbi esetben rendszerint a termésekből és a magvakból készült gyógyteát vagy alkoholos kivonatot fogyasztják, míg az utóbbinál inkább a levelek és a gyökerek főzetét használják sebek lemosására, vagy az azokból készült kenőccsel a sérült, beteg bőrfelületet kezelik. A virágos hajtások vagy a termések jó eredménnyel alkalmazhatók a bakteriális eredetű, különösen nyáron gyakori hasmenések (diarrhoea) megállítására akár főzet, akár szeszes kivonat formájában. A hazai lósóska-fajok többségének termései gyermekeknél is biztonsággal alkalmazhatók. A terméseket a fitoterápiában rendszerint félérett vagy érett állapotban, önmagukban és más drogokkal (libapimpó, apróbojtorján, tölgyfakéreg, kigyószisz, réti füzényfű) összekeverve, gyógyteának elkészítve javasolják hasmenéses állapotok kezelésére.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mezei varfű (Knautia arvensis) a mácsonyák (Dipsacales) rendjébe, a loncfélék (Caprifoliaceae) családjába tartozó növényfaj. Egyéb megnevezései: kelésfű, vargyógyítófű, koszfű, rühfű, fekélyfű; Apostein fű, gombos kóró, kuzupa, rühsikkantyú, sennyedékfű, sennyedék ellen való fű vagy seprőfű. Kivonatával régen bőrbetegségeket gyógyítottak, innen ered magyar megnevezése is. A nemzetség nevét Christopher Knaut német botanikusról (1654-1716) kapta. Európában, Közép-Ázsiában, Szibériában és a Kaukázusban honos, de sokfelé behurcolták. Löszpusztaréteken, félszáraz gyepeken, útszéleken, kaszálókon, hegyi réteken - többnyire meszes talajon - fordul elő; Magyarországon főleg a Dunántúlon található réteken. 40-120 cm magas, felálló, lágy szárú, évelő növény. A szár alsó részében serteszőrös, néha mirigyes, a felső rész kopasz vagy molyhos. A nagy méretű levelek átellenesek, szürkészöldek. Az ép, hosszú nyelű, gyakran tagolatlan alsó levelek tőlevélrózsát alkotnak, visszás-tojásdadok. Az átellenes felső levelek szárnyasan hasogatottak, ép szélűek vagy fűrészesek, ritkán nyelesek. Általában kétlaki növény, de tisztán nőivarú virágokat tartalmazó példányok is előfordulnak (gynodioecia vagy günodiőcia). A hosszú, vékony kocsányú, hímnős virágok 2-4 cm átmérőjű lapított félgömbös virágzatba tömörülnek. A tölcsér alakú párta ibolyakék, 4 szirmú, alul forrt. A szélső virágok nagyobbak. A gallérszerű murvalevelek a virágzat peremén túlnyúlnak. 2-4 porzó, és egy hosszú, rovátkolt bibeszál található a virágban. Május-október között virágzik. Méhek, lepkék porozzák be. A magház alsó állású. Termése 5-6 mm-es, hengeres, szőrös kaszattermés, melyhez hozzákapcsolódik a tollas csésze. A magokat hangyák terjesztik. Hatóanyagai: Triterpén-szaponinok (knautozid, szaponozid), iridoidok (dipszakán), flavonoidok, cserzőanyagok. Elsősorban a föld feletti, virágzó hajtásrészeket (régen a gyökerét is) használják fel. A népi gyógyászatban krónikus bőrbetegségek (ekcéma, csalánkiütés, rühösség) kezelésére, továbbá köhögésre, torokgyulladásra, hólyaghurutra is adták. A homeopátia légúti megbetegedésekre, emésztési gyengeség kezelésére használja. Nem túlságosan érzékeny a talajra, de a száraz, meszes talajt kedveli. Napfénykedvelő. A hideg teleket igen jól tűri, akár a −25 °C-ot is elviseli. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ökörfarkkóró (Verbascum) a kétszikűek (Magnoliopsida) osztályába, az árvacsalán-virágúak (Lamiales) rendjébe és a görvélyfűfélék (Scrophulariaceae) családjába tartozó nemzetség. Feltűnő égbe nyúló ökörfark alakjáról kapta nevét. Kétéves vagy évelő növények, virágos hajtásuk nagyméretű. Egész nyáron virágzik. Kumarintartalma jelentős, ettől illatos. Megtalálható réteken, mezőkön. A nagy, sárga virágú fajok virágai - Magyarországon elsősorban a molyhos ökörfarkkóró (Verbascum thapsus) és a (Verbascum ihapsiforme) - szárítva, köhögés elleni teaként használhatók. Teája hígítja a vért, élénkíti a vese és a máj működését. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj: Mezei varfű
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : kallojazmin: Ökörfarkkóró
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x1280 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán