D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1305996760.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fűvészkert 2
B e s o r o l á s i   c í m : Fűvészkert 2
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : szigetimarta
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-09-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-05-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
M e g n e v e z é s : Növényvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : botanikus kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Füvészkert üvegháza. A Füvészkert Magyarország első botanikus kertje, mely az Eötvös Loránd Tudományegyetem különleges oktatási egységeként Budapest VIII. kerületében, Józsefvárosban az Illés utca 25. alatt működik. A "füvészkert" szó régies formában szinonimája a botanikus kertnek. A kert korábban a Hortus Botanicus, Botanikus Kert és az ELTE Botanikus Kertje néven működött. Eredetileg 1771-ben a Tudományegyetem Orvosi Fakultása alapította meg Nagyszombaton, majd az egyetemi intézmények Budapestre költöztetése miatt áthelyezték előbb a Krisztina tér és a Déli pályaudvar közötti területre. Később amikor II. József feloszlatta a szerzetesrendeket, odaadták a gyűjtemény számára a Ferencesek kolostorkertjét a mai Kossuth Lajos utca és Reáltanoda utca közötti területet. Itt sem volt sokáig azonban, hiszen 1808-ban Grassalkovich Antal herceg Ország úti birtokára költözött. Jelenlegi helyére a Józsefvárosba 1849-ben került, miután József nádor javaslatára, 1847-ben megvásárolták Festetics Antal 10,1 hektáros ingatlanát. A kert talán legfőbb nevezetessége az országban máig egyetlen Victoria-ház, melynek nagy vízmedencéje a trópusi, különleges szépségű amazonasi tündérrózsának ad otthont. Büszkeségei közé tartoznak 150 éves körüli páfrányfenyői, az orchideái és a több száz fajt bemutató kaktuszgyűjteménye. 2010-től nagyszabású fejlesztések kezdődtek a kertben, melynek egyik megvalósult fejlesztése az Ausztrál-ház, ahol az ausztrál mediterrán tájak növényei közül 200 faj tekinthető meg. A kertben összességében megtalálható mintegy nyolcezerfajta növény és ebből a hazai flóra védett növényei 150 fajt számlálnak. A népszerűségéhez jelentős mértékben hozzájárult, hogy Molnár Ferenc ifjúsági regényében A Pál utcai fiúkban a botanikus kert öreg pálmaházában találtak búvóhelyre Nemecsek Ernő és kis barátai az egyik jelenetben. A 2008 óta hivatalos neveként szolgáló "Füvészkert" elnevezés a regényből történt említésének köszönhetően került be a köztudatba. 1960-óta országos jelentőségű természetvédelmi terület, 2005 szeptemberétől a Magyar Örökség díj tulajdonosa, valamint 2006 májusától, mint Kulturális Örökség is védelem alá került. Alapterülete 3,1 hektár és az üvegházak területe meghaladja a 2000 m²-t. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : kallojazmin: Mezei virágok a botanikus kert nagy rétjén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1536x2048 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne