D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : MaV_Tisztkepzo_100_Bp08_Luther3.jpg
C Í M 
F ő c í m : A MÁV Tisztképző Intézet centenáriuma alkalmával elhelyezett emléktábla az intézmény homlokzatán
B e s o r o l á s i   c í m : MÁV Tisztképző Intézet centenáriuma alkalmával elhelyezett emléktábla az intézmény homlokzatán
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fekist
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Szommer
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1921-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fekist
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-14
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : dombormű
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakképzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasutas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 8. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1987
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A MÁV Tisztképző Intézet centenáriuma alkalmával elhelyezetett emléktábla az intézmény homlokzatán.
Budapest, VIII. ker. Luther utca 3.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Baross Gábor Oktatási Központ története a "kezdetektől-napjainkig"
Oktatási Központunkban az első Vasúti Tisztképző Tanfolyam ünnepélyes megnyitására több mint 100 éve, 1887. szeptember 3-án került sor. A megnyitót Baross Gábor, az akkori közmunka- és közlekedésügyi miniszter személyesen tartotta a Király utca 69. szám alatt. A "vasminiszter" közlekedéspolitikai koncepciójának lényege az volt, hogy egységes államvasúti hálózatot kell szervezni, amelyet a legmagasabb szakmai személyzet működtet. E gondolatok jegyében született meg az Intézet, amelyhez hasonló abban az időben a szakoktatás terén más országban nem létezett, így egyedülálló kezdeményezésnek bizonyult.
1890. augusztus 26-án a Luther utcában nyitotta meg kapuit a jelenlegi központi épületünk, a kor legmagasabb szakmai színvonalat képviselő vasúti személyzet képzése céljából.
1891-ben végzett az első nappali tiszti tanfolyam 218 fővel.
A II. világháború után Magyar Állami Közlekedési Tanintézet és Vasúti Tisztképző Intézet néven működött tovább az iskola.
1963-tól építési és pályafenntartási, távközlő- és biztosítóberendezési, gépészeti és vontatási tisztképzéssel bővült a Baross Gábor Oktatási Központ képzési palettája.
1945-től napjainkig forgalmi, kereskedelmi tagozaton 10.112 fő, a távközlő és biztosítóberendezési tagozaton 605, a pályafenntartási és építési tagozaton 1928, a gépészeti és vontatási tagozaton 878, az általános tagozaton 1492 hallgató szerzett vasúti tiszti képesítést. (Forrás: bgok.hu, Baross Gábor Oktatási Központ)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Baross Gábor Oktatási Központ története a "kezdetektől-napjainkig"
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szoborlap: MÁV Tisztképzés 100. évfordulója emléktábla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1480x1220 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella