D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Habsburg_Toscanai_Lujza_Antonietta.jpg
C Í M 
F ő c í m : A koronaherceg és családja 1901-ben
B e s o r o l á s i   c í m : Koronaherceg és családja 1901-ben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Hogyisne
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-04
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 1903/6
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : ...
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Ez a kép közkincs, szabadon felhasználható: alkotója több mint 70 évvel ezelőtt elhunyt, a védelmi idő lejárt.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lujza Antonietta (Ausztria: főhercegnő) (1870-1947)
V I A F I d : 67262804
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Frigyes Ágost (Szászország: király), III. (1865-1932)
V I A F I d : 238194616
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1901
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szász trónörökös családja (Frigyes Ágost szász koronaherceg és Habsburg-Toscanai Lujza Antonietta)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Toscanai Lujza Antonietta Mária (Luise Antoinette Maria Theresia Josepha Johanna Leopoldine Caroline Ferdinande Alice Ernestine von Österreich-Toskana) (Salzburg, 1870. december 2. - Brüsszel, 1947. március 23.); a Habsburg-Lotaringiai-ház toszkánai ágából származó osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, IV. Ferdinánd toszkánai nagyherceg legidősebb leánya. Frigyes Ágost János szász királyi herceggel kötött házassága révén 1894-től szász királyi hercegné, 1902-től a Szász Királyság koronahercegnéje. 1903-ban komoly nyilvános botrányt okozva megszökött családjától, elvált férjétől, és d'Ysette márkiné, majd Montignoso grófné néven szeretőivel élt külföldön. 1907-ben férjhez ment egy polgári származású zenészhez, akitől 1912-ben szintén elvált. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Frigyes Ágost szász királyi herceg, teljes nevén Frigyes Ágost János Lajos Károly Gusztáv Gergely Fülöp (németül) Friedrich August Johann Ludwig Karl Gustav Gregor Philipp von Sachsen (Drezda, 1865. május 25. - Sybillenort, Alsó-Szilézia, ma: Szczodre, Lengyelország, 1932. február 18.); a Wettin-ház Albert-ágából származó szász királyi herceg, 1902-től a Szász Királyság trónörököse, 1904-1918 között III. Frigyes Ágost néven Szászország utolsó királya, I. (IV.) Károly császár és király anyai nagybátyja. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Habsburg-Toscanai Lujza Antonietta főhercegnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: III. Frigyes Ágost szász király
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1906x2581 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella