D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Ifj_Vastagh_Gyorgy.jpg
C Í M 
F ő c í m : ifj. Vastagh György: A bábolnai fehér mén, Bábolna
B e s o r o l á s i   c í m : Ifj. Vastagh György: A bábolnai fehér mén, Bábolna
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Vass
U t ó n é v : Ádám
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Vastagh
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1868-1946
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-30
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-05-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-05-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Állattenyésztés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bábolna
G e o N a m e s I d : 3055772
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : ifj. Vastagh György: A bábolnai fehér mén (1939.) A szobrot 1981. októberében öntötték)
Bábolna, Ménesudvar
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szobor gipsz-mintáját 1939-ben Pettkó-Szandtner Tibor akkori ménesparancsnok megbízásából ifjabb Vastagh György, Shagya XXV. és Gazal II. -Bábolna díjnyertes lovairól- készített vázlatai alapján alkotta meg. Bronzba öntésére azonban a második világháború kirobbanása után már nem kerülhetett sor, ugyanis a bronz felhasználására szigorú szabályok vonatkoztak. Ekkor került szóba, a szobor esetleges alumíniumból való elkészítése, mely ellen Pettkó-Szandtner hevesen tiltakozott. Ennek technikai és esztétikai okai is voltak, ugyanis az alumínium szobrokat ekkor még nem tudták megfelelően patinázni, így viszont vakítóan fényes maradt volna a fém. Ezért aztán csak a szobor talapzata készülhetett el. Pettkó-Szandtner Tibor 1945-ös távozása után a szobor feledésbe merült, majd a művész 1946-os halálával a szobor gipszmintája a Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményébe került, ahol "A bábolnai fehér mén" címen vált híressé. A Bábolnai Állami Gazdaság vezetői az üres talapzatra Szabó Iván-tól rendeltek új szobrot 1956-ban. Ez a szobor egészen 1981. októberéig díszítette a Ménesudvart, amikor is a katolikus templom előtti térre került. Ekkor foglalta el méltó helyét ifj. Vastagh György immár bronzba öntött szobra eredetileg tervezett helyén, új talapzaton. (Forrás: http://helytortenet-babolna.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : ccarlstead: Horse wearing antlers [Agancsos ló]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2816x2112 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán