D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : eleink_reile_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Reile Géza
B e s o r o l á s i   c í m : Reile Géza
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Pálfy
U t ó n é v : Gusztáv
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Farkas
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Eleink vidéki és külföldi temetőkben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Reile Géza (1918-1977)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kecskemét
G e o N a m e s I d : 3050434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kecskemét, Köztemető [szobrász: Pálfy Gusztáv; építész: Farkas Gábor, 1978]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Reile Géza Kecskemét tanácselnöke. Elemi tanulmányait Baján végezte, később itt volt ökölvívó, de sérülése miatt nem folytathatta a sportolást. 1941-ben Bátmonostorra került, ahol először segédhivatalnok, majd díjnok lett. 1944-ben elbocsátották, a háború után községi jegyző lett, még ez év végén Vaskúton vezető jegyzővé választották. 1950-ben ugyanitt a tanács végrehajtó bizottságának elnöke lett. Országos hírnevet szerzett a községfejlesztésben. 1954. november 1-től 1960. szeptember 1-ig Kiskunhalas Városi Tanácsának elnöke. Vezetése alatt 1955-ben határozat született a Dong-éri csatorna továbbépítéséről és egy állatorvosi rendelő létrehozásáról. Megkezdődött a város lakosságának ingyenes tüdőszűrő vizsgálata. 1957-ben megnyitották a Dong-éri csatornát és megnyílt Kiskunhalason az újjáépített Csipkeház. 1961-ben Kecskeméten megválasztották a városi tanács elnökévé és innen ment nyugdíjba 1973-ban. (Forrás: koztemetokecskemet.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Remsey Jenő György
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn