D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : eleink_szantho_i.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szánthó Imre
B e s o r o l á s i   c í m : Szánthó Imre
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Eleink vidéki és külföldi temetőkben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szánthó Imre (1925-1998)
V I A F I d : 295109187
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szentendre
G e o N a m e s I d : 3044681
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szentendre, Új köztemető: 5-2
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szánthó Imre grafikus. Autodidakta, 1930-tól Szentendrén élt. 1981: Pest Megye Múzeumaiért emlékplakett; 1985: Pro Urbe-díj, Szentendre. 1947-85 között a Goldberger textilgyár tervezője volt, majd dekoratőre, ahol nagyüzemi textilterveket, kézi festésű textileket, kendőket tervezett. Emellett karikatúrákat, újságrajzokat, alkalmi postabélyegző-terveket, plakátokat tervezett és készített. Számos grafikai technikával dolgozott. Első linóleummetszetét 1962-ben készítette a szentendrei Boromissza-emlékkiállítás alkalmából. Emellett a szitanyomás technikáját alkalmazta. Élénk színezésű akvarell és temperaképein szeretettel festette meg Szentendre utcáit. A 60-as években melankolikus hangulatú, barna árnyalatú ártéri képeket festett. A 70-es években palettája újra kiszínesedett, oldottabb, narratív tájképek készültek. A szentendrei Görög Kancsó Étterem falait 1961 óta ~ karikatúrái díszítik. Önálló linómetszet mappákat és mini grafikai könyvet adott ki Szentendréről. Népszerűsítette a szentendrei művészetet a Mini Goli Galériában, ahol rendszeresen kiállításokat szervezett, előadásokat tartott. Szentendrei lokálpatriótaként sok elfeledett szentendrei művész újrafelfedezése neki köszönhető. A Szentendrei Grafikai Műhely tagja volt. 1951-től rendszeresen részt vett a Szentendrei és a Pest Megyei Tárlatokon. (Forrás: artportal.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Székely Bertalan
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn