D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 02_ke.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/025900/025942/02_ke_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egyensúlyban [Gombaszögi Frida és Miklós Andor]
B e s o r o l á s i   c í m : Egyensúlyban [Gombaszögi Frida és Miklós Andor]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : iparművész
B e s o r o l á s i   n é v : Falus
U t ó n é v : Elek
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-18
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Nőalakok budapesti temetőkben
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Sajtó- és médiatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gombaszögi Frida (1890-1961)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Miklós Andor (1880-1933)
V I A F I d : 101026638
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 34-közép (Miklós Andor mauzóleuma) [iparművész: Falus Elek]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gombaszögi Frida színésznő. Előkelő megjelenésével, csiszolt mozgás- és beszédkultúrájával, intelligens, kifejező játékával korszerű drámai hősnőket formált meg, első nagy korszakában (1916-1933) épp úgy, mint második nagy színészi korszakában (1945-1961). A magyar színpad első modern stílusú színésznőjének tartják, aki a vígjátékokban is sikerrel szerepel. Nagy intelligenciájával, mozgásának és arcjátékának kifejezőerejével, imponáló megjelenésével differenciált lelkű nőket ábrázolt, s a elfojtott szenvedélyek bemutatásában igen mélyre tud hatolni. Pályája majdnem megszakad, amikor merénylet túlélő áldozatává válik. A hosszú felépülést követően ismét színpadra kerül, és sikert sikerre halmoz. Férje Miklós Andor halálakor (1933) visszavonul a pályától, és férje örökébe lép az Est Lapok és a hozzá kapcsolódó Atheneum Rt ügyeinek intézésére. 1939-ben az állam ráteszi kezét a vagyonukra. 1939-1945 között nem lép színpadra, mert nem lehet... később a háború után, amikor ismét lehet újra játszik. Az államosítás után nem kívánatos személy vidéken, Pécsett és Győrött vállalhat, és vállal szerepeket. Gobbi Hilda személyes fellépésének köszönhetően, visszakerül a fővárosi színpadokra. A még gyermek cipőben lévő, hazai televíziózás is felfedezi még az utolsó időben. (Forrás: Színészkönyvtár)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Miklós Andor újságíró, az Est-lapok kiadója és tulajdonosa. Újságírói pályáját 1901-ben a Magyar Szónál kezdte. 1902-ben a Pesti Napló közgazdasági rovatának szerkesztésével bízták meg. 1910-ben megalapította az Az Est c. politikai napilapot, melyet a 20-as, 30-as években a középrétegek népszerű és rendkívül elterjedt napilapjává fejlesztett. Főként friss, szenzációkat kereső hírszolgálatával tűnt ki, emellett igyekezett a függetlenség látszatát megőrizni anélkül, hogy valóban ellenzéki szerepre vállalkozott volna, aki lényegében a liberális nagypolgárság álláspontját képviselte a sajtóban, később vállalata érdekkörébe vonta a Pesti Napló és Magyarország c. lapokat. Sikerét annak is köszönhette, hogy a kor íróinak nagy részét, akik anyagilag rászorultak, napilapjainál rendszeresen foglalkoztatta. Tulajdonosa és irányítója volt emellett az Athenaeum Nyomdai és Irodalmi Intézetnek, a korszak legnagyobb könyv- és lapkiadójának. Felesége Gombaszögi Frida színésznő volt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Egyensúlyban [Gombaszögi Frida és Miklós Andor]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn