D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : BALPART_0113_cr.jpg
C Í M 
F ő c í m : Illyés Bálint
B e s o r o l á s i   c í m : Illyés Bálint
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-06
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-01-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
M e g j e l e n é s : Budapest : Révai - Salamon Ny., 1905
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Pártok, politikai mozgalmak
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Illyés Bálint (1835-1910)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Illyés Bálint költő, politikus. A régibb magyar költőgárda kiváló tagja. A szabadságharcban mint alig 13 éves gyermek vett részt és tiszti rangot nyert. Világos után anélkül, hogy a fegyvert letette volna, megszökött és sokáig bujdosott. Később Sárospatakra ment bölcsészeti és teológiai tanulmányokra, melyeknek befejeztével Marosvásárhelyen tanár lett, majd pedig előbb Tiszabecsen, utóbb Kisújszálláson református lelkésszé választották. Mint ilyen jegyzője is volt az egyházkerületnek. A lelkészkedéstől 1887-ben képviselővé történt megválasztása után egészen visszavonult. A bárándi kerületet képviselte függetlenségi és 48-as programmal. Még lelkész korában kiadta egyházi beszédei két kötetét, majd költeményei jelentek meg önálló kötetben. Hazafias ódáit ünnepélyek alkalmával szavalták, Kossuth Lajosra és korára vonatkozó egyéb verseit pedig a függetlenségi és 48-as párt égisze alatt 1902-ben adta ki.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hrabovszky Guido
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 641x978 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn