D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Primula_farinosa_flowers_100704.jpg
C Í M 
F ő c í m : Primula farinosa [Lisztes kankalin]
B e s o r o l á s i   c í m : Primula farinosa [Lisztes kankalin]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : BerndH
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-05
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2005-02-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2004-07-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kankalin
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A lisztes kankalin (Primula farinosa) a kankalinfélék (Primulaceae) családjába tartozó, fokozottan védett mészkedvelő, tőzegjelző, jégkorszaki reliktum faj. A növény 5-25 cm magas, tőlevelei 1-10 cm hosszúak, 0,2-0,3 cm szélesek, fonákuk fehéren lisztes, innen kapta a növény a nevét. A levelek kezdetben begöngyölődött szélűek, fokozatosan nyélbe keskenyedők, visszás lándzsásak, szélük ép vagy gyengén hullámos. A lisztes bevonat sokszor a tőkocsányon és a virágcsészén is látható. Virágai kicsik, a párta csöve legfeljebb még egyszer akkora, mint a csésze. A dús ernyőt alkotó virágok színe a ciklámen lilától a vörösesliláig változhat. A párta öttagú, cimpái kicsípettek, torka sárga. A csészelevelek zöldek, 3-6 mm hosszúak. Termése 5-9 mm hosszú tok. Apró magvai jó csírázóképességűek. Április-júliusban virágzik. Szubarktikus-alpin jellegű cirkumpoláris faj. Üde és nedves, meszes, tőzeges lápréteken fordul elő maximum 3000 méteres magasságig (Alpok, Kárpátok). Magyarországon csak két termőhelye ismert, mindkettő a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén. Rendkívül veszélyeztetett faj! Eszmei érték: 250 000 Ft. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj: Száratlan kankalin
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x957 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn