D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1244692971.jpg
C Í M 
F ő c í m : Póz
B e s o r o l á s i   c í m : Póz
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : gojkoivan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-06-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-06-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fénykép készítésének dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Állatvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : madár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : galamb
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar pávagalamb.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Megalkotója Parthay Géza 1893-ban mutatta be az Európai tenyésztők számára. A Szárnyasaink szakfolyóirat hasábjain is olvashattak a fajtáról. Közel két évtizeden át, 1914-ig, Parthay Géza is nagy szenvedéllyel foglalkozott a Magyar pávagalamb színes változatainak kitenyésztésével. A fenn maradt írásokból követhető ennek a minden túlzásoktól mentes, nagyszerű fajtának a kialakulásáról amelyből itt adnék tájékoztatást a fajtával most ismerkedőknek. Az ideális Magyar pávagalamb feje kicsi, a csőr és a fej közötti lehető legkisebb átmenettel. Orrdudorok kicsik fehéren porozottak, csőre színe a tollazat színéhez igazodik(fehér galamb ? világos csőr, fekete galamb ? sötét tónusú csőr). A fej legömbölyített, kicsi. A nyak karcsú, kecsesen ívelő, hossza a hát hosszával megegyező, parádézáskor rezeg. A fej a farok-párnán(hát és a farok találkozási pontjánál) nyugszik. A szárnyvégek a talajt alig érintik, a farok tányér köríve alatt helyezkednek el. A mell magasan hordott széles, kerek. Elölről nézve parádézáskor a fejet takarja. A hát rövid. A test kerekded, kicsi. A tollazat feszes, zárt kemény. Színe: a leggyakoribb a fehér, de kék, vörös, ezüst, fekete és ezek átmenetes színárnyalatai is előfordulnak. Parthay Géza a fehér testű-színes (fekete)farkú változattal gyarapította a színskálát.A Magyar pávagalamb llábai rövidek, a csüdöt és az ujjakat kb.1 cm hosszúságú. sűrű tollazat borítja. A farok tányér nyitott legyezőhöz hasonlítható, majdnem teljes kört rajzol. Függőleges állású, hézagmentes, a felső íve a mell legmagasabb pontja fölött legyen. Az alsó ívben elhelyezkedő farok tollak a talajt érintik. Hosszú, széles tollak alkotják, a hegyén enyhe bodrozottsággal. Legalább 3 kört alkossanak, szorosan egymást fedve. A csavarodott faroktoll nem kívánatos. A tölcséres farok és az alacsonyan hordott mell súlyos hiba. A szem: a fehéreké sötét, a színeseké világos. (Forrás: mpavagalamb.atw.hu | Császár Jenő: A magyar pávagalamb)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pola: Gerletánc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3526x1776 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán