D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1244524105.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kerekfoltú gyöngyházlepke (három)
B e s o r o l á s i   c í m : Kerekfoltú gyöngyházlepke (három)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : kallojazmin
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-06
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-06-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-06-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Állatvilág
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lepke
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : búzavirág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Vácrátót
G e o N a m e s I d : 3043281
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A képen három kerekfoltú gyöngyházlepke látható a réti imolán. A kép 2009.június 8-án készült Vácrátóton.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kerekfoltú gyöngyházlepke (Mesoacidalia aglaja) a rovarok (Insecta) osztályának a lepkék (Lepidoptera) rendjéhez, ezen belül a tarkalepkefélék (Nymphalidae) családjához tartozó faj. Egész Európában csaknem az Északi-fokig előfordul, hiányzik viszont a Földközi-tenger szigetein - Szicíliát kivéve. A kerekfoltú gyöngyházlepke 3 centiméter hosszú elülső szárnyával lényegesen kisebb, mint a hozzá hasonló nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia). Tőle eltérően a kerekfoltú gyöngyházlepke hátulsó szárnyain hiányoznak az ezüstös sávok, továbbá fonákjuk sárga, olykor zöldes behintésű és gyöngyház fényű, kerekded, ezüstös foltokat visel. A nőstény halványabb színezetű. A középhegységek világos erdeiben él. Kedvelt tartózkodási helyei az erdei tisztások, erdőszélek, nyiladékok, vagyis ahol a fény és az árnyék váltakozik egymással. A hegységekben egészen a fahatárig megtaláljuk. Ligeterdőkben ritkább. A lepke tápnövényei a bodza, különböző bogáncsok, gyakran a háromszínű árvácska és a kígyógyökerű keserűfű. Évente egy nemzedéke van, amely hosszú ideig, június közepétől augusztus közepéig repül. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Centaurea nemzetségbe imola vagy búzavirág fajok tartoznak. Virágaik sárga, lila, bíbor vagy kék színűek, de a nemes kerti változatok között találunk fehér és rózsaszín példányokat is. Majdnem egy méter magas szára élelt. Alsó levelei tojásdadok, lándzsásak vagy elliptikusak, a felsők lándzsásak vagy elliptikusak. A levél csúcsa tompa vagy alig hegyes. A levéllemez többnyire ép, vagy nagyon gyengén osztott. A levél széle ép vagy finoman fűrészes. Fészekvirágzatai egyesével állnak, bíbor színűek. Csak csöves virágai vannak, a szélsők az imolákra jellemző módon sallangosak. Fészekpikkelyei rojtos szélűek. Termése kaszat. Rétek, szántók, útszélek növénye. (Forrás: Növényhatározó - http://novenyhatarozo.info/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj: Közönséges gyöngyházlepke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 824x1000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán