D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : obudai_bendefy-l.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bendefy László
B e s o r o l á s i   c í m : Bendefy László
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-03-20
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Óbudai temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bendefy László (1904-1977)
V I A F I d : 40179587
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Óbudai temető: 32/1-V-103
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bendefy László, Benda, Bendefy-Benda mérnök, geológus, geodéta, a föld- és ásványtani tudományok doktora (1972). A budapesti műegyetemen 1928-ban általános mérnöki, a budapesti tudományegyetemen 1929-ben geológus doktori diplomát szerzett. 1924-1929 között a szombathelyi Vas vármegyei múzeum ásvány-, kőzet- és őslénytárának anyagát rendezte, és folytatta a korábban megszakadt baltavári őslénytani ásatást. 1928-tól a Pestmegyei Dunavölgyi Lecsapoló és Öntöző Társulat mérnökeként dolgozott; a MÁV kútszakértőjeként (1929) bevezette a kutak rendszeres vízszintmérését. 1931-ben a Háromszögelő Hivatal mérnöke lett. A Pénzügyminisztériumban megszervezte a Jövedéki Mélykutatás kincstári bányászati ügyosztályt (1946), majd az Országos Felsőrendű Szintezés újjászervezése foglalkoztatta (1950-1958). A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetnek tudományos főmunkatársa (1959-1971), nyugdíjazása után szaktanácsadója volt. 1958-ban megkapta a műszaki tudományok kandidátusa fokozatot. A Magyarhoni Földtani Társulat szakosztályi alelnöke, a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület t. örökös elnökségi tagja, a Geodéziai Bibliográfia főszerkesztője volt. Pályája kezdetén a földtan körébe vágó összefoglaló munkákat írt. Később a földmérés elméleti és gyakorlati kérdései foglalkoztatták. Római tanulmányútja során a Vatikán levéltárában a középkor keleti magyarjaira vonatkozó adatok után kutatott. Foglalkozott történeti kérdésekkel, beleértve a tudomány, a technika, a földrajzi felfedezések, a hazai folyószabályozások stb. történetét. Számos tanulmánya jelent meg. Munkásságát Lázár-deák emlékéremmel (1971) és Pro Urbe emlékéremmel ismerték el. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horusitzky Henrik és Horusitzky Zoltán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn