D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1282799855.jpg
C Í M 
F ő c í m : Enyves zsálya
B e s o r o l á s i   c í m : Enyves zsálya
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Hegyeklánya
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-04-08
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-08-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-08-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Alternatív gyógyászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zsálya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógynövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az enyves zsálya (Salvia glutinosa) az árvacsalánfélék családjába tartozik. Nagy termetű, 50-100 cm magas évelő növény. Szára felálló, négyszögletes, serteszőrös. Levelei keresztben átellenesek, hosszú nyelűek, különösen az alsók. Tojásdad levelének a válla dárda alakú, csúcsa kihegyezett, széle fűrészes. A levél felső oldala, a fonák érhálózata és a levélnyél finoman szőrös. A növények júliusban és augusztusban virágoznak. A hajtáscsúcson fejlődő 15-25 cm hosszú virágzat bugás örvök sorozatából áll. Egy-egy örvöt általában 5-6 virág alkot, tövükben két kis lándzsás murvalevél áll. A virágzatban a serteszőrök mellett enyves, ragadós váladékot képző mirigyszőrök is vannak. A "glutinosa" név latin szó, enyveset jelent, a magyar nevéhez hasonlóan (gluten-inis = enyv). A virágzat érintésre a kezünkhöz tapad. A virágok kétoldalian részarányosak, kétajkúak, feltűnően nagyok, hosszuk 3,5-4 cm. A virágtakaró levelek 5 tagúak. A 10-15 mm hosszú, harang alakúan kiszélesedő csésze is kétajkú, az alsó ajka kissé hosszabb, két hegyes csúcsú. A halványsárga színű párta finoman, vörösesbarnán pontozott, oldalról összenyomott. Felső ajka boltozatosan görbült, 2 sziromlevélből nőtt össze, az alsó ajak 3 lebenyéből a középső feltűnően nagy és erősen lefelé hajlik. Az ajakosakra jellemző 4 porzószálból csupán a 2 alsó maradt meg a Salvia-fajokon, de azok is különlegesen alakultak a jobb megporzás érdekében. A két portokfelet összekötő "csatló" egy oldala erősen megnyúlt és a végén megmaradt az egyik portokfél (theca). A csatló másik oldalából jóval rövidebb nyúlvány képződik, melynek a vége kiszélesedve, ún. "billentyűvé" alakul. A rövid porzószállal a billentyű közelében alátámasztott görbült csatló kétkarú emelőként működik. Amikor egy rovar a csatló billentyűjét szájszervével megnyomja, a hosszú csatló lehajlik és a rajta levő portok a rovar hátához csapódik, miáltal a virágpor is ráhull. Ezt a mozgást egy fűszál segítségével is létrehozhatjuk! A virágban először a porzók érnek meg (proterandrikus virág), ekkor az éretlen termő még még nem kész a megtermékenyítésre. Amikor a termő is megérett a kétágú bibeszál lejjebb hajlik és így érintkezésbe kerülhet a virágba behatoló, virágport szállító rovarok hátával. Ez a megoldás lehetővé teszi az idegen megporzást. A magház 2 felső állású termőlevélből alakul és belőle 4 makkocskatermés fejlődik. Az enyves zsálya levelét sebkezelésre használták, drogját "Salvia glutinosae folium" néven ismerték. A Salvia-fajok között több gyógynövény is előfordul, ezért kapták a Salvia nemzetségnevet, ugyanis a "salvus" latin szó jelentése: "egészséges, sértetlen, megmentett", ami a növény gyógyhatásának köszönhető. Az enyves zsálya előnyben részesíti a laza, nyirkos, humuszos talajokat, inkább mészkedvelő. Jó termőhelyei a viszonylag árnyas, nedves erdők, mint pl. a gyertyánosok, bükkösök, szurdok-és ligeterdők. A középhegységekben és a Dunántúlon gyakori, az Alföldön ritkább, főleg a domb-és hegyvidékeken él. Európai faj, mely a mediterrán és a kontinentális tájak felé terjed. (Forrás: fireiris.wordpress.com)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mezei zsálya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 816x612 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn