D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1250134503.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ostorménfa termése érés közben
B e s o r o l á s i   c í m : Ostorménfa termése érés közben
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : kallojazmin
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-09
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-08-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-07-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kertészeti növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dísznövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cserje
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : termés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Gödöllő
G e o N a m e s I d : 3052236
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ostorménfa (Viburnum lantana L.) a bodzafélék családjába tartozik. Alacsony, bokros termetű, sekély, köves talajon sarjtelepet alkotó lombhullató cserje. Kérge szürkésbarna, hosszában repedezett, parás. Vesszői érdesen szőrösek, szürkés okkersárgák. Rügyei csupaszok (rügypikkelyek nem fedik őket), a levelekkel együtt keresztben átellenesen állnak, a napos fekvésben fejlődő vesszők végén feltűnő, kupolás vegyesrügy alakul ki, melynek két oldalán jól láthatók a levélkezdemények. Tagolatlan, fűrészes szélű, tojásdad levelei rövid nyelűek, mindkét oldalukon érdesen szőrösek. A levél válla szíves vagy kerek, csúcsa tompán kihegyesedő, ráncos felületű. Apró sárgásfehér, öttagú, 8 mm átmérőjű virágai felálló hajtásvégi bogernyő virágzatban tavasz végén nyílnak. A virágzati tengely és a kocsányok szintén érdes szőrösek. Csészelevelei rövid csővé forrtak, pártája szintén forrt, harang alakú, az 5 porzó a pártához forrt és azzal együtt hullik le. Alsó állású magháza három termőlevélből nőtt össze, de a belőle kialakuló bengetermésben csak egyetlen lapos mag fejlődik, ami ennél fogva csonthéjasnak is nevezhető. A termés pirosból feketévé érik és gyakran megaszalódik. Május-júniusban virágzik, termése szeptemberben érik. Szubmediterrán-(közép-európai) flóraelem, keletre Oroszország déli részéig megtalálható. Élőhelye: meszes alapkőzeten kialakult meleg, száraz lejtők, karsztbokorerdők, mészkedvelő tölgyesek. (Forrás: terra.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Harangvirág az árnyékban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1029x1280 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn