D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kozma_stella_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Stella Adorján
B e s o r o l á s i   c í m : Stella Adorján
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kozma utcai zsidó temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Sajtó- és médiatörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Stella Adorján (1897-1967)
V I A F I d : 22134730
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kozma utcai zsidó temető: 5B-8-12
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Stella Adorján újságíró, humorista, műfordító, színpadi szerző. Iskolai tanulmányait Nagyváradon és Kolozsvárott végezte. Húszéves korától újságíró. Előbb vidéki lapoknál, 1921-től az Est-lapoknál, 1939-től a Magyarország szerkesztőségénél dolgozott. Tagja volt a Koncert hangversenyiroda igazgatóságának. 1945 után a Világ c. lap olvasószerkesztője, később a Szabad Száj, a Független Magyarország, 1952-től a Lúdas Matyi belső munkatársa volt. Színes riportjai, színházi kritikái és humoreszkjei a Magyar Nemzetben is megjelentek. Több mint száz színművet fordított magyar nyelvre. Vígjátékai közül a Békeffi Istvánnal közösen írt Méltóságos asszony c. darabjával (1935) érte el a legnagyobb sikert. Harmat Imrével és Lakatos Lászlóval közösen alkotott operettjei is népszerűek voltak. 1945 után Janika (Békeffi Istvánnal, 1946) c. vígjátéka és ebből készült filmje (Békeffi Istvánnal, 1948) hosszú ideig műsoron volt. Humoreszkjeinek válogatása Ne tréfáljunk címmel jelent meg (Bp., 1962). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Somlyó Zoltán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn