D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kozma_lajta_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lajta Béla
B e s o r o l á s i   c í m : Lajta Béla
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Kozma
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-24
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kozma utcai zsidó temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Judaizmus
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Lajta Béla (1873-1920)
V I A F I d : 15620725
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kozma utcai zsidó temető: 3jobb-74-41 [szobrász: Kozma Lajos]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lajta Béla (1907-ig Leitesdorfer) építész, a modern magyar építészet nemzetközileg jelentékeny képviselője. Budapesten folytatott műegyetemi tanulmányok után elnyerte a Hauszmann-díjat, egy ideig Hauszmann Alajos irodájában dolgozott. Hosszabb tanulmányúton járt Olasz-, Spanyol-, Franciaországban, majd Berlinben A. Messel és Inne műtermében. London és Párizs után 1901-ben hazatért. Már első alkotásai (Völgy utcai villa) a finn Saarinnen s Lechner Ödön népi-nemzeti elemekre támaszkodó törekvéseinek hatását tükrözték, az utóbbival közösen is dolgozott (Szirmai- kastély). A népi-nemzeti ornamentika jegyei későbbi, modern elemeket hordozó épületein is megtalálhatók: Vakok Intézete (1905 - 1908), Szeretetház (1908 - 11), Népszínház utcai bérház, Malonyai-villa (1909) stb. Egyházi rendeltetésű alkotásain keleti motívumokat is alkalmazott (Kerepesi úti zsidó temető főkapuja és szertartásháza, síremlékek stb.). Néhány európai kortársával egy időben azonban a szecessziós népies hangtól az elsők között jutott el a funkcionalizmus elvéhez. 1910-től kezdve mindjobban eltávolodott a lechneri formanyelvtől és a modernebb megoldásokat kereste. Fő művei: a volt Szervita (ma Martinelli) téri Rózsavölgyi üzletház (1911 - 12), az egykori Erzsébetvárosi Bank (ma Gázművek, 1911 - 12) szék- és bérháza, a Vas utcai iskolaépület (1909 - 11). Valamennyi épülete az ésszerűen elosztott tömegek, világosan rajzolt egyenes tartók, támaszok és bontatlan homlokzati síkok harmonikus, modern szellemű együttese. Szakírói munkásságot is folytatott. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Baumhorn Lipót
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn