D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kozma_fold_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Föld (Feld) Aurél és Sziklai (Sziklay) Szeréna
B e s o r o l á s i   c í m : Föld (Feld) Aurél és Sziklai (Sziklay) Szeréna
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kozma utcai zsidó temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Föld Aurél (1877-1970)
V I A F I d : 121521497
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Sziklai Szeréna (1882-1949)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kozma utcai zsidó temető: 11-31-22
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Föld Aurél (Feld) újságíró, színházigazgató, fordító. Feld Zsigmond fia. Pályáját a Magyarország c. lapnál kezdte, s az egyik legnevesebb riporter lett. Atyja színházánál az 1900-as évektől az I. világháborúig mint dramaturg-igazgató működött. 1910-ben a Kamarajátékok néhány bemutatóját rendezte. Harcolt az I. világháborúban. 1919-ben Bécsbe költözött, ahol lótenyésztéssel foglalkozott. 1932-ben visszatért Budapestre. 1932-33-ban a Labriola Színház művészeti igazgatója lett. 1932-től 1934-ig a Király, 1934-től 1939-ig a Városi, 1935-36-ban a Royal Színházat vezette. Ezután ismét újságírással foglalkozott. 1957-ben Ausztriába költözött. Több művet fordított magyar nyelvre. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sziklai Szeréna énekesnő (alt). 1899-től a vidéki társulatokat és állomáshelyeit sűrűn váltogatta, népszínművek szereplője, operettprimadonna volt, operákban főként mezzoszoprán szerepeket énekelt. Vendégként 1902-ben a Magyar Színházban is fellépett. Föld Aurél hírlapíró feleségeként vonult vissza a színpadtól. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Feld Mátyás és Feld Zsigmond
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn