D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ujkozt_lakatos_v.jpg
C Í M 
F ő c í m : id. Lakatos Vince és ifj. Lakatos Vince
B e s o r o l á s i   c í m : Id. Lakatos Vince és ifj. Lakatos Vince
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Új köztemető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Lakatos Vince, id. (1911-1970)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lakatos Vince, ifj. (1941-1988)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Új köztemető: 90/1-1-7
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lakatos Vince cigányprímás. Annak a híres cigánycsaládnak tagja, melynek hírnevét ő maga alapozta meg. Tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán végezte (1932), Zsolt Nándor tanítványa volt. Számos fővárosi vendéglátóipari helyiségben játszott szórakoztató zenét, magyarnótát és klasszikus darabokat is. A rádió állandó szereplője volt. Számos országban vendégszerepelt. Kitűnt mind virtuóz játékával, mind zenei műveltségével. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lakatos Vince, ifj. előadóművész, zenekarvezető. Zenei tanulmányait négyéves korában kezdte a Fodor Zeneiskolában Thomann Máriánál; a budapesti Zeneművészeti Főiskolán Rados Dezső tanítványa volt. Pályafutása kezdetén édesapja zenekarának segédprímása; 18 éves korában saját zenekart alapított, amellyel Budapest legnevesebb szállodáiban-éttermeiben muzsikált. Vendégszerepelt együttesével Ausztria, Belgium, Bulgária, Görögország., Hollandia, Lengyelország, Nagy-Britannia, az NSZK, Törökország jelentősebb nagyvárosaiban. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Berki László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn