D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_vasarhelyi_z.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vásárhelyi Zoltán
B e s o r o l á s i   c í m : Vásárhelyi Zoltán
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Iván
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-17
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vásárhelyi Zoltán (1900-1977)
V I A F I d : 54334066
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 25/I-1-74 [szobrász: Szabó Iván]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vásárhelyi Zoltán kóruskarnagy, zeneszerző, főiskolai tanár, Kossuth-díjas (1949), érdemes művész (1955), kiváló művész (1965). A magyar kóruskultúra kimagasló egyénisége. A Zeneakadémián a hegedű tanszakon (1921), majd Kodály Zoltánnál zeneszerzésből nyert diplomát (1924). Észtországban és Norvégiában működött hegedűművészként és hangversenymesterként (1924-26). Hazatérése után Kecskeméten, a Városi Zeneiskolában volt hegedű- és karénektanár (1926-42). Itteni működéséhez számos klasszikus kórusmű bemutatója fűződik. Nagy része volt az új magyar, főleg Kodály Zoltán énekkari zenéjének megismertetésében. A Kecskeméti Dalárda Vásárhelyi betanításában és vezetésével mutatta be Kodály Zoltán Jézus és a kufárok (1934. júl. 22.) és Molnár Anna (1936. máj. 11.) c. művét. 1942-től a budapesti Zeneművészeti Főiskola tanára volt. 1949-től a karvezetőképző tanára. 1938-1948 között számos munkáskórust és üzemi énekkart vezetett. A háború éveiben is vállalta - a hivatalos letiltás ellenére - Kodály-Ady Felszállott a páva c. kórusművének vezénylését. 1946-tól a Munkásdalosszövetség országos karnagya volt. Kórusával (Vásárhelyi-kórus) megnyerte az angliai (Llangollen) nemzetközi kórusverseny első díját (1947). Vezette a MÁVAG (Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak) Acélhang férfikórusát, mellyel a budapesti nemzetközi versenyen nyert első díjat (1948). Ezzel a kórussal 1947-1950 között külföldön számos hangversenyen lépett fel. Alapító karnagya volt a Honvéd Művészegyüttes férfikarának és művészeti vezetője a Rádió Énekkarának. Több koncerten vezényelte az Állami Hangversenyzenekart és a Rádiózenekart. Mint zeneszerző több népdalfeldolgozás, kantáta, tömegdal és gyermekkórusmű szerzője. Szimfónia c. művét a III. Zenei Héten mutatták be (1956). (Forrás:Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Maros Rudolf
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn