D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_rona_v.jpg
C Í M 
F ő c í m : Róna Viktor
B e s o r o l á s i   c í m : Róna Viktor
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Táncművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Róna Viktor (1936-1994)
V I A F I d : 46062852
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 25/VI-1-57/A
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Róna Viktor táncos, koreográfus, balettigazgató. A budapesti Operaház iskolájában Nádasi Ferenc növendéke volt, majd az Állami Balettintézetben folytatta tanulmányait. Diplomáját 1954-ben kapta meg, de már 1950 óta az Operaház tagja, 1957 óta magántáncosa volt. Egy évet Leningrádban töltött A. Puskin mesterosztályában. Nemzedékének egyik legkitűnőbb klasszikus táncosa, aki a danseur noble szerepek mellett a demikarakter szerepekben is nagy sikereket aratott. A világ szinte minden balettszínpadán vendégszerepelt, s több világhírű balerina - M. Fonteyn, L. Daydée, G. Samtsova - partnere volt a 60-as években. 1974-1980 között a Norvég Nemzeti Balett vezető szólistája, balettmestere, 1980-1982 között a klasszikus balett fellegvárában, a Párizsi Nagyoperában vezető balettmester. R. Hightower Cannes-i iskolájának állandó tanára, de Európa, Ázsia számos országában rendszeresen tartott kurzusokat. Két klasszikus balettet is színre vitt a saját változatában: Oslóban a Diótörőt (1976), és az Operaházban 1991-ben a Csipkerózsikát. Kossuth-díjas (1965), Liszt Ferenc-díjas (1963), érdemes (1972), és kiváló művész (1976), valamint a finn Fehér Rózsa lovagrend tulajdonosa (1968). (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Zoltán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn