D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_nemenyi_l.jpg
C Í M 
F ő c í m : Neményi Lili és Upor Tibor
B e s o r o l á s i   c í m : Neményi Lili és Upor Tibor
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Egyéb vizuális művészetek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Neményi Lili (1902-1988)
V I A F I d : 38443220
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Upor Tibor (1904-1960)
V I A F I d : 121445915
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 22-1-72
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Neményi Lili színésznő, énekesnő (szoprán). Színészcsaládban született. Nevelőapja, Neményi László társulatában kezdte pályáját. 1921-22-ben Szabadka Józsefnél, 1922-1927 között Kolozsvárott, 1927-28-ban Szegeden, 1928-29-ben a Fővárosi Operett és a Magyar Színházban szerepelt. 1929-1931 között Miskolcon, 1931-32-ben Kolozsvárott, 1932-33-ban a Royal Orfeumban, 1933-34-ben ismét Miskolcon lépett színpadra, majd vidéki vendégfellépéseket vállalt. 1936-1939 között férje, Horváth Árpád mellett a debreceni színház társigazgatója és művésze volt. Debrecenben Hoór-Tempis Erzsébettől tanult énekelni. Budapesten 1937-ben a Városi Színházban, 1939-ben a Dunaparti Színpadon, 1940-41-ben a Pódium Kabaréban lépett fel. 1942-ben, rövid ideig Inke Rezső társulatának tagja volt. Ezután vidéken, valamint munkásmatinékon, lokálokban, kávéházakban működött. 1945-ben ismét a Pódium Kabaré szerződtette. 1946-tól 1967-ig az Operaház magánénekesnője volt, de gyakran hívták külföldre is. 1971-ben és 1974-ben Debrecenben még fellépett. Több önálló estet szerkesztett, amelyeket külföldön is bemutatott. Pályáját primadonna- és szubrett szerepekkel kezdte, majd prózai naivaként is bemutatkozott. Népszerű sanzonénekesnő volt, de megtalálta helyét az operában is. Színészi tehetsége különösen vonzóvá tette játékát. 1974-ben a debreceni színházban Neményi Vándorserleget alapított. Neményi Lili és Horváth Árpád emlékét a pesterzsébeti múzeumban emlékszoba is őrzi. 1967-ben kiváló művész kitüntetést kapott. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Upor Tibor díszlettervező. 1924 - római akadémián képzőművészeti tanulmányokat folytat. 1927 - Braunschweig egyetemen mérnöki oklevél. 1927 -1930 az Új Színház díszlettervezője. 1930 -1936 a Nemzeti Színház díszlettervezője. 1936 -1939 a Magyar Színház díszlettervezője. 1952-től haláláig a Vígszínház díszlettervezője. (Forrás: Színészkönyvtár)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Márk Tivadar
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn