D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_nagy_la.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nagy László
B e s o r o l á s i   c í m : Nagy László
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Ifj.
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nagy László (1924-1970)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 6/1-1-30 [szobrász: Szabó István ifj.]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy László fizikus, a fizikai tudományok kandidátusa (1956). Gyári munkás volt, majd 1948-tól a Bolyai Népi Kollégium tagja és a budapesti tudományegyetem hallgatója. Matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett (1951). Az egy. természettudományi kara tanulmányi osztályának vezetője (1949-50), az MTA III. Osztályának szaktitkára (1950-52). 1953-tól Jánossy Lajos mellett aspiráns a Központi Fizikai Kutató Intézetben (KFKI). Megszervezte a KFKI Magfizikai Főosztályát. Szaktitkára volt az MTA Magfizikai Albizottságának és a Tudományos Minősítő Bizottság (TMB) Fizikai és Csillagászati Szakbizottságának. Tagja volt az Orsz. Atomenergia Bizottság Nemzetközi Kapcsolatok Szakbizottságának. Kezdetben a kozmikus sugárzás záporainak lágy komponensét vizsgálta, majd az ún. Rossi-görbe kísérleti alapjait tárta fel. Ebből írta kandidátusi disszertációját. 1956-tól az új atomreaktor mellett dolgozott, ahol előbb lassú-neutronok spektroszkópiai, majd maghasadási vizsgálatának előkészítésén dolgozott. Eredményeiről nemzetközi konferenciákon számolt be. Több szakcikket publikált. Számos kitüntetésben részesült: Eötvös Loránd Fizikai Társulat Bródy-díja (1960); MTA elnöki jutalom (1960); az Akadémiai díj I. fokozata (1963) és az Országos Atomenergia Bizottság jutalma (1969). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Marx György
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn