D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_latabar_k.jpg
C Í M 
F ő c í m : Latabár Kálmán és Latabár Árpád
B e s o r o l á s i   c í m : Latabár Kálmán és Latabár Árpád
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-02
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Latabár Kálmán (1902-1970)
V I A F I d : 121396755
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Latabár Árpád, ifj. (1903-1961)
V I A F I d : 121396740
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 31/1-1-9/10
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ifj. Latabár Árpád színész. Id. Latabár Árpád fia, Latabár Kálmán öccse. Nem volt képzett színész, először 16 évesen játszott színházban. Utána, 1921-ben és 1923-24-ben a Várszínház tagja volt, de 1924-ben a Fővárosi Operettszínházban is fellépett. Ebben az évben Ungvárra szerződött, és később fellépett a felvidéki magyar városokban is. 1927-1931 között bátyjával, Latabár Kálmánnal turnézott Európában és Afrikában. 1931-től a bécsi Theater an der Wienben, majd a Stadt Theaterben játszottak, s 1932-ben Max Reinhardt a berlini Grosses Schauspielhausba hívta meg őket. Latabár Árpád ezután 1934-ben még Hágában, 1937-38-ban fél évig Genovában próbált érvényesülni külföldön. 1928-42 között legkevesebb 11 budapesti színházban szerződött egyes szerepekre, de 1940-ben a Parisienne Grillben, 1940-41-ben pedig a Moulin Rouge-ban is fellépett. Táncos alkatát továbbra is érvényesítette, 1945-ben és 1947-49 között a Fővárosi Operett, 1946-47-ben a Medgyaszay, 1949-ben a Royal Revüszínházban lépett színpadra, míg 1949-1951 között a Fővárosi Varietében, 1950-51-ben a Kamara Varietében, 1951-ben a Kisvarietében, 1951-1954 között a Fővárosi Víg, 1953-54-ben a Fővárosi Operettszínházban működött. 1955-1957 között a Vidám Színpad, 1957-ben a Budapest Varieté, 1957-től a Fővárosi Operettszínház tagja volt. Latabár Árpád tehetsége csak lassan vált felismerhetővé; fiatalabb éveiben elkerülték a nagy sikerek. Középkorú színészként alakultak ki egyéniségének vonásai, humoros karakterei, öniróniája és kiemelkedő színpadi mozgása emelték a legnagyobbak sorába. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kabos Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn