D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_erdos_p.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erdős Péter
B e s o r o l á s i   c í m : Erdős Péter
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-02
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdős Péter (1925-1990)
V I A F I d : 121438342
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 9/1-3-32
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Erdős Péter jogász, menedzser. Felesége Köves Erzsébet, lánya Hankiss Ágnes (Erdős Ágnes) pszichológus, unokája Vitézy Dávid, a VEKE alapítója. Édesapja pincér volt, édesanyja varrónőként dolgozott. Szülei válását követően anyja nevelte. Miután a gimnáziumot elvégezte, 1943-tól szabóinasnak szegődött. Zsidó származása miatt először Borba (1944), majd Buchenwaldba deportálták. A második világháború befejeztével egy évet egy svájci szanatóriumban töltött. 1949-től szerkesztette a Magyar Napot, volt lektor az Athenaeum kiadónál. Oktatott a Színművészeti Főiskolán, a Szabadság és a Szabad Nép c. lapoknál volt újságíró. 1950-ben letartóztatták kémkedés vádjával, ezután három évet magánzárkában kellett töltenie. 1953-ban szabadult, majd csatlakozott a pártellenzékhez. Egy évvel később kitiltották a Magyar Rádiótól, ahol külsősként dolgozott. 1956 februárjában Rákosi-ellenes izgatás vádjával másfél év börtönbüntetésre ítélték első fokon, ám másodfokon felfüggesztették a büntetés végrehajtását. Külső munkatárs lett a Magyar Nemzetnél, rádióriporterként dolgozott. Kezdeményezte a Petőfi Kör iparművészeti vitáját is. 1956. október 22-én az MKKE-n megrendezett gyűlés alkalmával a jelenlévőket megpróbálta lebeszélni tüntetési szándékukról, mivel provokációt gyanított. Másnap, október 23-án benn tartózkodott a rádió épületében, az utcai tüntetőket próbálta csillapítani, de sikertelenül. November 4-én kapott menedéket a jugoszláv katonai attasé lakásán, itt november 18-áig tartózkodott. 1957 januárjában miután országos körözést adtak ki személye ellen, önként adta fel magát. 1958 augusztusában egy év hat hónap börtönbüntetést kapott a Legfelsőbb Bíróság ítélete alapján. 1958 és 1959 között vezette a Szerzői Jogvédő Hivatal Színházi Osztályát, 1960 és 1966 között az ELTE jogi karán esti tagozaton folytatott tanulmányokat. 1968-tól jogtanácsos és sajtóosztály-vezető volt a Magyar Hanglemezgyártó Vállalatnál, a PRO Menedzser Iroda igazgatói tisztjét töltötte be. Mint a Hungaroton munkatársát, a könnyűzene legismertebb menedzsereként ismerték. 1977-től a Neoton Famíliát menedzselte, azzal a céllal, hogy Magyarországnak világsztár popegyüttese legyen. Az együttes elsősorban Kelet-Ázsiában ért el sikereket. 1990-ben jelentek meg visszaemlékezései "Hogyan készül a popmenedzser" címmel. A magyar popzenében végzett sikeres cenzori munkáját a CPg együttes az "Erdős Péter" című számban örökítette meg. A zenekar tagjait 1983-ban ezért és egyéb rendszerellenesnek minősített tevékenységük miatt összesen 5 és fél év börtönbüntetésre ítélték. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Aczél György
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn