D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_kadar_gy.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kádár Gyula
B e s o r o l á s i   c í m : Kádár Gyula
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-12-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kádár Gyula (1898-1982)
V I A F I d : 28339716
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: Hv802-435. fülke
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kádár Gyula katonatiszt, vezérkari ezredes. 1912-16-ban a Magyar Királyi Soproni Katonai Főreáliskolában, majd a Magyar Királyi Ludovika Akadémián (1916-tól) tanult. 1918. aug. 17-én avatták gyalogos hadnaggyá. Az 1918- 19-es forradalmak idején a szegedi 5. sz. gyalogezrednél szolgált. 1919. nov.-ben a nemzeti hadsereg tisztjeként vonult be Horthy vezérlete alatt Budapestre. Rövidesen a Szegeden alakult új gyalogezred századparancsnoka, 1922-től főhadnagy lett, s a debreceni m. sz. "Hajdúezred"- be helyezték át. Az 1933-34-es tanévtől a Ludovika Akadémia tanára, a tüzérek gyalogsági kiképzője. 1937-ben vezérkari őrnaggyá léptették elő, s átvette a harcászat oktatását. 1939-től a pécsi IV. hadtest parancsnokságán a kiképzési osztály irányítója, a mozgósítás után a hadtest anyagi vezérkari osztályának irányítója. 1940. szept.-ben részt vett az É-erdélyi bevonulásban. 1941 tavaszán mint a hadtest anyagi vezérkari főnöke a délvidéki harcokban vett részt. 1942. máj. 1-jén a Vezérkari Főnökség állományába került át, mint a VKF-6. (nemzetvédelmi és propaganda) osztályának a vezetője. 1942. jan. 1-jével vezérkari ezredessé léptették elő. 1943. aug. 1-jével a Vezérkari Főnökség 2. (hírszerző és kémelhárító) osztályának a vezetője. Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök utasítására Kádár készítette elő az angolszász ejtőernyős egységek és égi úton szállított csapattestek magyarországi fogadását, s a magyar honvédség csatlakozását az angolszász expedíciós hadsereghez. 1944 elején figyelmeztetett a német megszállás veszélyére. 1944. febr.-ban felvette a kapcsolatot Bajcsy-Zsilinszky Endrével, de 1944. ápr. 17-én a Gestapo letartóztatta, jún. végén Csatay Lajos honvédelmi miniszter és ifj. Horthy Miklós közbenjárásával átadták a magyar katonai bíróságnak, s júl. 1-jén szabadlábra helyezték. A német tiltakozás miatt Vörös János vezérkari főnök ismét letartóztatta s okt. 2-án a Vezérkari Főnök Különbírósága hűtlenség bűntette miatt vádat emelt ellene, de a bíróság okt. 14-én a vád alól felmentette. A nyilas puccs után Beregfy Károly honvédelmi min. tartóztatta le, majd a szovjet hadsereg közeledtére a Margit körúti fegyházból Sopronkőhidára szállították, utóbb, 1945. márc. 28-án Németországba hurcolták. A bajorországi Triftenben 1945. szept. 2-án szabadította ki fogságából az amerikai hadsereg. 1945. szept. 20-án Hegyeshalomnál a kommunista vezetés alatt álló Katonapolitikai Osztály letartóztatta, Budapestre kísérte, majd mint háborús bűnöst átadták a szovjeteknek. Kiszállították a Szovjetúnióba, ahol a szovjet katonai bíróság 15 évi kényszermunkára ítélte. Tíz év elteltével, 1955. nov. 20-án tért haza. Itthon azonnal letartóztatták, vizsgálatot kezdtek ellene, s csak 1956. szept. 25-én bocsátották szabadon. Haláláig önéletrajzának megírásával foglalkozott, amely erősen cenzúrázva jelenhetett meg (A Ludovikától Sopronkőhidáig, Bp., 1978). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hanzély Pál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn